Rekrutacja na studia w Służbie Więziennej

Zdobędziesz wykształcenie i praktykę. Rozpoczyna się rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki na rok akademicki 2020/2021.

Już od 1 marca br. tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, kierunek penitencjarystyka. Zapisy trwają do 15 maja br.

 KIERUNEK: PENITENCJARYSTYKA 

Studia I stopnia Służby Więziennej – egzamin licencjacki i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

Planowane jest uruchomienie:  
Studia II stopnia Służby Więziennej – egzamin magisterski i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim.

Co oferujemy?

Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni https://wskip.edu.pl/ W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2020 r. i będą prowadzone w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Studia I stopnia w Służbie Więziennej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego. Uczelnia oferuje również kontynuację studiów na II stopniu, które zakończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Rejestracja kandydatów w systemie IRK

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej

Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego

Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej

Rozmowa kwalifikacyjna

Wprowadzenie wyników matur

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Uzupełnienie dokumentów

Przyjęcie do służby kandydackiej

Kurs przygotowawczy

Immatrykulacja

Więcej informacji o rozpoczynającym się naborze niebawem na stronie placówki https://wskip.edu.pl/

Skip to content