Nowe stawki za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie MZC

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie informuje o nowych stawkach za odbiór odpadów komunalnych z terenu działań związku. Dotyczy to gmin: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus oraz gminy miejskiej Włodawa.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które dla mieszkańców będą teraz wynosiły 8 zł od osoby segregującej odpady i 14 zł przy braku segregacji, objęła również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Dla nieruchomości, na których odpady zbierane są w sposób selektywny, będą to następujące kwoty:
1) za pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 16,00 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 29,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności – 1100 l – w wysokości 121,00 zł,
4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 789,00 zł,
5) za 1 m3 w innym pojemniku – w wysokości 110,00 zł.
Jeżeli zaś odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny stawki te wyniosą:
1) za pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 28,00 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 51,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności – 1100 l – w wysokości 212,00 zł,
4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 1.381,00 zł,
5) za 1 m3 w innym pojemniku – w wysokości 193,00 zł.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zapłacą 96 zł od domku letniskowego za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, natomiast za opady, które nie są zbierane w sposób selektywny będzie to kwota w wysokości 168 zł. Nieruchomości stanowiące zespół rodzinnych ogrodów działkowych, ze względu na różną liczebność poszczególnych działek, a co za tym idzie różnej ilości wytwarzanych odpadów, będą wnosiły opłatę będącą iloczynem kwoty 12 zł i ilości uprawianych działek dla odpadów segregowanych i iloczynem kwoty 21 zł i ilości uprawianych działek dla odpadów niesegregowanych.

Zmienione stawki pozwolą dostosować wpływy z opłat do faktycznych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotyczy to przede wszystkim kosztów związanych z unieszkodliwianiem i transportem odpadów jak też podnoszeniem standardów i ulepszaniem nowego systemu gospodarowania odpadami.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, zatem nowa stawka zacznie obowiązywać od 1 sierpnia. Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, który ma złożoną deklarację, otrzyma zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1 komentarz "Nowe stawki za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie MZC"

  1. Ale numer – nieruchomości niezamieszkałe, a śmieci powstają 😉 To może rolnicy niech za pole płacą od hektara …

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content