Kontrola sanitarna na granicy zewnętrznej

Na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą trwa kontrola sanitarna. Kontroli poddawane są wszystkie osoby przyjeżdzające do Polski.

Kontrola sanitarna prowadzona jest wobec wszystkich osób i pojazdów na drogowych przejściach granicznych. Kontroli poddawani są także podróżni w pociągach.

Funkcjonariusze PSP dokonują pomiaru temperatury, a funkcjonariusze Straży Granicznej pobierają karty lokalizacyjne.

W przypadku osoby zgłaszającej złe samopoczucie i z podwyższoną temperaturą, dalsze czynności realizować będą służby sanitarne zgodnie z wytycznymi GIS.

Skip to content