Kampania edukacyjna – spotkania z mieszkańcami Wspólnot

Najbardziej skuteczną formą edukacji ekologicznej skierowaną do osób dorosłych są bezpośrednie spotkania i osobiste rozmowy. Dlatego też od ponad miesiąca przedstawiciele Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uczestniczą w spotkaniach Wspólnot Mieszkaniowych w mieście Włodawa.

Na spotkaniach mieszkańcy mają możliwość bezpośrednio dowiedzieć się o podstawowych zasadach segregacji, o najczęściej popełnianych błędach, ale także o korzyściach ekologicznych jak i ekonomicznych płynących z prawidłowego segregowania u źródła. Dodatkowo szczegółowo omówione zostały wymogi wynikające z ustawy dot. konieczności osiągania określonych wartości poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Pracownicy MZC chętnie odpowiadali na wszelkie pytania i wątpliwości mieszkańców.

Dzięki przychylności członków Zarządów w miesiącach luty – marzec przedstawiciele Związku uczestniczyli w 22 spotkaniach, w których łącznie wzięło udział ponad 300 osób. Kolejne spotkania planowane są jeszcze w kwietniu.

Ponadto w miesiącu lutym wzięliśmy udział w dwóch spotkaniach z mieszkańcami w Gminie Hańsk (Dubeczno i Hańsk Pierwszy), na których omawiane były główne założenia polityki odpadowej realizowane przez Związek. Kolejne spotkania w najbliższym czasie.

Jeżeli jakaś grupa społeczna chciałaby zaprosić nas na spotkanie edukacyjne to zapraszamy do kontaktu:

Biuro Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

ul. Żołnierzy WiN 22 (II piętro), 22-200 Włodawa

tel. 82 57 25 856

e-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl

Skip to content