Zapowiedź sesji Rady Powiatu

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 20 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.
Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów: z XLII sesji i XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

3.    Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
we Włodawie pomiędzy sesjami.

4.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.

5.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.    Podjęcie uchwał:

6.1.   zmieniającej Uchwałę Nr XL/243/18 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

6.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

6.3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-   2021;

6.4. zmian w budżecie powiatu na 2018 r.;

7.    Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8.    Dyskusja.

9.    Zakończenie obrad.

2 komentarzy "Zapowiedź sesji Rady Powiatu"

  1. Zawiedziony | 18 września 2018 at 21:14 |

    Pójdę posłuchać, może który radny zapyta: co się stało, że nadal do Żukowa, Korolówki itd. jeździmy jak po kartoflisku przecież to była główna obietnica starosty. Chętnie też usłyszał bym, dlaczego w powiatowym mieście skąd wszędzie daleko, nie ma dworca komunikacji publicznej i poczekalni. Nie będę pisać więcej bo mi się serce kraje.

  2. Byłeś starosta to trzeba było działać a nie teraz urzadzasz histerie pieniaczu

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki