Znamy Włodawianina Roku 2018

W niedzielę 30 czerwca ogłoszone zostały wyniki plebiscytu Włodawianin Roku 2018. Tytuł „Włodawianin Roku” przyznawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury, sportu, lub działalności społecznej osobie, która w swoim życiu kieruje się najwyższymi wartościami moralnymi i etycznymi, promuje miasto Włodawa oraz inspiruje innych do działania. Kandydatów do udziału w plebiscycie mogą zgłaszać włodawskie stowarzyszenia i jednostki miejskie. Laureata plebiscytu spośród zgłoszonych kandydatów wybiera kapituła.
Dotychczas wyróżnienie w plebiscycie otrzymała: Pani Bogusława Górska (Włodawianin Roku 2015), Pani Małgorzata Zińczuk (Włodawianin Roku 2016), Pani Elżbieta Bartosiak. (Włodawianin Roku 2015). W niedzielę do grona laureatów dołączył Pan Józef Kędzierawski, który otrzymał tytuł „Włodawianin Roku 2018” wraz ze specjalnie przygotowaną na potrzeby plebiscytu statuetką oraz okolicznościowy medal z okazji 485 – lecia nadania praw miejskich Włodawie.

Kilka słów o laureacie:
Pan Józef Kędzierawski jest aktualnie Honorowym Starszym Cechu, którym kierował przez 15 lat. To wieloletni, bardzo aktywny działacz społeczny w samorządzie gospodarczym. Jest członkiem Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Inicjator i współorganizator Konferencji Gospodarczych Polska – Ukraina w ramach Dni Dobrosąsiedztwa. Jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz delegatem Związku Rzemiosła Polskiego. Od 37 lat jest przedsiębiorca budowlanym w zakresie prac elektrycznych. Aktywnie uczestniczył w procesie kształcenia uczniów i stażystów, wdraża innowacyjne technologie budowlane w branży energetycznej, aktywnie wspiera projekty na rzecz zmniejszenia bezrobocia w powiecie włodawskim. Bardzo sprawnie zarządzał pracami stowarzyszenia pracodawców, obecnie skupiających ok. 100 lokalnych firm. Poza działaniami statutowymi jako prezes był inicjatorem wielu działań społecznych na rzecz potrzebujących oraz fundatorem i ofiarodawcą akcji społecznych na terenie miasta i powiatu. Jest także wieloletnim działaczem ogólnospołecznym: współorganizator kilku bali charytatywnych. W zakresie działalności społecznej Pan Józef prowadzi bogatą działalność charytatywną na rzecz placówek oświatowych i domów kultury oraz wspiera stowarzyszenia. Wspiera również budowę włodawskiego hospicjum. Posiada Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, medal „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” oraz wiele odznaczeń rzemieślniczych.

1 komentarz "Znamy Włodawianina Roku 2018"

  1. Gratulacje 🙂

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content