Wschody Powiatu Włodawskiego

22 kwietnia br. odbędzie się gala, podczas której wręczone będą po raz pierwszy w historii honorowe tytułu „Wschody Powiatu Włodawskiego”. Zostaną one przyznane osobie, instytucji oraz firmie, które w ubiegłym roku wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu. Nowe statuetki już czekają na zwycięzców. Zdaniem wielu – są rewelacyjne.

 

Powiat włodawski od lat boryka się z niedocenianiem wielu ludzi czy firm, które naprawdę bardzo mocno promują naszą nadbużańską ziemię – mówi pomysłodawca, starosta Andrzej Romańczuk. – Inicjując tę akcję mamy przede wszystkim na uwadze właśnie tych, którym powiat włodawski zawdzięczą bardzo wiele. I nie chodzi mi tutaj bynajmniej o wielkość obrotów firm czy nazwiska osób, które już w szerokim obiegu są. Mam tu często na myśli tych, którzy naprawdę robią bardzo wiele dobrej roboty z dala od kamer, stron gazet czy telewizji. Chcemy ich tym – mam nadzieję prestiżowym wkrótce tytułem – docenić.

Honorowy tytuł będzie przyznawany corocznie w pierwszym półroczu za rok ubiegły. Zawsze będą to trzy unikatowe statuetki w opracowane i wykonane przez artystkę ziemi włodawskiej – Annę Różycką.

Wyciąg z Regulaminu: 1. Honorowy tytuł “W(schody) Powiatu Włodawskiego” przyznawany jest przez Samorząd Powiatu Włodawskiego osobom, instytucjom, firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność wniosły szczególny wkład w promocję Powiatu w kraju lub za granicą: osiągnęły wybitne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie działalności społecznej. 2. Prawo zgłaszania kandydatur do tytułu „W(schody) Powiatu Włodawskiego” mają jednostki samorządów terytorialnych (również rady gmin i miasta), a także organizacje i instytucje społeczno-kulturalne i gospodarcze. 4. Członkowie Kapituły mają prawo zgłosić swoje kandydatury do tytułu „W(schody) Powiatu Włodawskiego” w formie pisemnej na dwa dni przed posiedzeniem Kapituły. 5. W skład Kapituły wchodzą:1) Przewodniczący Rady Powiatu we Włodawie, 2) Starosta Włodawski, 3) Wicestarosta Włodawski, 4) Redaktor Naczelny „Super Tygodnia”, 5) Redaktor Naczelny „Nowego Tygodnia”, 6) Redaktor Naczelny Kwartalnika „Wschód”, 7) Dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie, 8) Prezes Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie. 7. Wyboru nominowanych do honorowego tytułu „W(schody) Powiatu Włodawskiego” dokonuje Kapituła, która przyzna, w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, trzy równorzędne tytuły „W(schody) Powiatu Włodawskiego”: osobie, instytucji oraz firmie.

Wnioski można składać w sekretariacie starostwa od 1 marca do 8 kwietnia br. Blankiety wniosków dostępne będą na stronie inetrnowej, jak i w sekretariacie.

 

Nazwa pliku Rozmiar
Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu wschody.pdf 126.8125 KB
Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu wschody.rtf 39.15625 KB
Wniosek zgłoszenia kandydata za 2016 rok.docx 13.959961 KB
Wniosek zgłoszenia kandydata za 2016 rok.pdf 112.828125 KB

1 Komentarz do "Wschody Powiatu Włodawskiego"

  1. to się jarubas z panasiukiem wysilili….. a co ze szpitlem, pks-em i bezrobociem w powiecie?

  2. Szlachta się bawi a plebs …………………….

  3. PSL ZNOWU SIĘ ŚLIZGA NA SUKCESACH PIS BRAWO, BRAWO NIE MA JAK PRZYPISYWAĆ SUKCESY JEDNEJ STRONIE CZYLI Panasiukowi I JAK TAM MU ROMEK ROMECZEK AAA ROMCZEK Romańczuk

  4. Zabawy i zagraniczne wojaże to osiągnięcia zasiadających w Starostwie i Urzędzie Miasta. Partyjniacy bawią się na koszt podatnika.

  5. Jakie zagraniczne wojaże? To jest związane z budową przejścia Włodawa- Tomaszówka. A co?

  6. i oczywiście do Izraela jeżdżą po pozwolenie na wybudowanie tego przejścia 🙂

  7. widzę że retoryka prezentowana przez w.h i m.z na sesjach rady powiatu przenosi się na elbi.

  8. same sukcesy, same sukcesy, same sukcesy………….obecnie

  9. Holaczuk, Zańko, nie napinajcie się. Piszcie co chcecie, ale wszyscy dookoła wiedzą, że Wasza kadencja to właśnie szukanie tylko okazji do imprez, a projektów swoich to tyle co kot napłakała.

  10. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content