Sesja Rady Powiatu – zaproszenie

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 23 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

6.1.        w sprawie delegowania radnych powiatu włodawskiego do pracy

w komisji bezpieczeństwa i porządku;

6.2.        w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Włodawskim na lata 2017-2019”;

6.3.        zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli ich pobrania i wykorzystywania;

6.4.        zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków całkowitego zwolnienia z opłat w Przedszkolu Specjalnym we Włodawie;

6.5.        w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego;

6.6.        w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Włodawskiego;

6.7.        w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w najem nieruchomości położonej we Włodawie przy Al. J. Piłsudskiego 52;

6.8.        w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

6.9.        w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Orchówek – Chełm;

6.10.      w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2016 rok;

6.11.      w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020;

6.12.      w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.;

6.13.      przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2016 rok;

6.14.      przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za rok 2016.

 1. Sprawozdania:

– Starosty Włodawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie włodawskim za 2016 r.;

– Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” z działalności za 2016 rok.

 1. Informacje:

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z działalności w 2016 roku;

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie z działalności w 2016 roku;

– Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance z działalności w 2016 roku.

 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Dyskusja.
 3. Zakończenie obrad.

1 Komentarz do "Sesja Rady Powiatu – zaproszenie"

 1. będzie transmisja w radiu?

 2. nie będzie. jak zawsze.

 3. czyli znowu jedyną relacją z sesji będą wypociny niemot kreujących się na dziennikarz w chełmskich szmatławcach.

 4. po co mają słuchać mieszkańcy. wszystko jest bardzo dobrze……………..

 5. słabiutka ta opozycja że oddali takie narzędzie do punktowania starosty słabiutka

 6. Dlaczego nie organizuje się sesji Powiatu po południu? Proste jeszcze mieszkańcy Powiatu Włodawskiego przyjdą rzucą kilka dobrych pomysłów i biedule z powiatu będą musiały pracować zamiast obijać się pozorując pracę

 7. a ludzie mogliby duużo dobrego powiedzieć np o szpitalu i przychodni. jaki tam burdel panuje i jak się pomiata pacjentami. ale oni wolą swoje polityczne gierki

 8. przecież wszystko jest bardzo dobrze……………bardzo dobrze……………bardzo dobrze………..???????????

 9. proponuję spacer po gabinetach lekarskich. w poczekalni dzieją się danteńskie sceny

 10. a drogi obiecują od lat dziesięciu i co jak nie było tak niema ludzie do pracy nie mogą dojechać w ogóle z domu nie ma wyjazdu porazka to jakie projekty unijne zal…………….

 11. ….dantejskie sceny…!!! wstrząsające, przerażające, budzące grozę?! Nie przesadzajmy!!! Sami pacjenci robią większość zamieszania w przychodni…

 12. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content