UROCZYSTA ODPRAWA SŁUŻBOWA – AWANSE i ODZNACZENIA w ZAKŁADZIE KARNYM we WŁODAWIE

W dniu 18 listopada 2016 r. w Zakładzie Karnym we Włodawie odbyła się uroczysta odprawa służbowa, w trakcie której wręczone zostały odznaczenia resortowe, awanse na wyższe stopnie służbowe, awanse na stanowiskach oraz wyróżnienia.

     W odprawie udział wzięli: Starosta Włodawski – Andrzej Romańczuk, Burmistrz Miasta Włodawa – Wiesław Muszyński, Przewodniczący Rady Miasta Włodawa – Tomasz Korzeniewski, Wójt Gminy Włodawa – Tadeusz Sawicki, Wójt Gminy Hanna – Grażyna Kowalik, Komendant Powiatowy Policji we Włodawie – insp. Mariusz Siegieda, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – bryg. Paweł Matczuk, z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej we Włodawie – mjr Jarosław Kosmowski,  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – Marian Marcinkiewicz oraz kapelani więzienni Zakładu Karnego we Włodawie – o. Piotr Woźniacki i ks. prot. Jerzy Ignaciuk.

Odznaczenia i awanse wręczali Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie – ppłk Ryszard Deczkowski oraz Starosta Włodawski – Andrzej Romańczuk.

Dwóm funkcjonariuszom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w służbie nadano brązowe odznaki: „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Dwudziestu dwóm funkcjonariuszom nadano wyższy stopień Służby Więziennej. Dziewięciu funkcjonariuszom wręczono awanse na stanowiskach. Ponadto wyróżniono 42 funkcjonariuszy za przejawianie inicjatywy w służbie.

W trakcie uroczystej odprawy zaproszeni goście złożyli funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym jednostki życzenia i podziękowanie za zaangażowanie w wykonywaniu czynności służbowych.

Źródło – TVWlodawa.pl

Skip to content