Spokojnie, to tylko sesja

Pierwsza powakacyjna sesja Rady Powiatu była wyjątkowo spokojna – radni głosowali bez zbędnych sporów.

Pierwsza dyskusja miała miejsce przy uchwale dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Jako pierwszy głos zabrał radny Wiesław Holaczuk, który chciał obniżyć pensum nauczycielom zawodu z 20 do 18 godzin tygodniowo. Przeciwny temu był radny Edward Łągwa, który zauważył, że ustawodawca i tak im zmniejszył pensum o dwie godziny – z 22 do 20 godzin. Większość w głosowaniu radnych była jednak przeciwko wnioskowi W. Holaczuka.

Następne uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Włodawie, określenia zasad, na jakich SPZOZ we Włodawie może dokonać zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przeszły bez dyskusji.

Radni nieco się ożywili przy uchwale ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Radni Holaczuk i Łągwa pytali o szczegóły techniczne tego kredytu. Kolejne uchwały finansowe przeszły bez dyskusji.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

4 komentarzy "Spokojnie, to tylko sesja"

  1. Czy można nagrodzić dyrektora, który nie dopilnował prawidłowości płaconych wynagrodzeń pracownikom?Pytam, bo nie wiem?!

  2. Bardzo fajne informacje szkoda tylko, że informacji które interesują mieszkańców Włodawy trzeba szukać na stronach Nowego Tygodnia a nie tutaj.

  3. Wszystko wiesz a tego nie wiesz?

  4. Anonim przyjdź to dam z własnego portfela i nie pisz pracowników tylko konkretnie nauczycieli

  5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki