Relacja z XVII Biegu Sobiborskiego

Zakończyła się XVII edycja Biegu Sobiborskiego. Mimo pochmurnego, dżdżystego poranka, 9 października na Włodawskim Rynku pojawiło się 416 biegaczy, którzy aktywnie postanowili uczcić 73 rocznicę Powstania w sobiborskim obozie zagłady. Oficjalnie imprezę otworzyła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Teresa Zaleńska – Sak.

Od godziny 10.30 zaczęły się kolejno biegi przedszkolaków, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Punktualnie o godz. 12.00 w pobliżu byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w miejscowości Stacja Kolejowa Sobibór wystartowali zawodnicy w kategorii OPEN Kobiet i Mężczyzn na trasie 12,5 km.

Łącznie w biegu głównym wzięło udział 155 osoby (dwie osoby wystąpiły poza konkurencją Pani Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska z Warszawy pędząca na rolkach z czasem 01:10:02 oraz Pan Ryszard Stawiarski z Chełma – niepełnosprawny na wózku zwykłym z czasem 01:36:53).

Na metę jako pierwszy w kat. OPEN Mężczyzn dobiegł Pan Tomasz Pawłowski z czasem 44:12 z miejscowości Lack, w OPEN Kobiet Pani Aleksandra Jakubczak z Zamościa z czasem 46:40.

Najstarszym zawodnikiem był Pan Zbigniew Szymański z Włodawy (67 lat) z czasem 01:14:45.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach dzieci i młodzieży przewidziane były nagrody rzeczowe i dyplomy. W biegu głównym za trzy pierwsze miejsca zostały wręczone puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowy medal za uczestnictwo.

Cała impreza była zabezpieczana przez Komendę Powiatową Policji we Włodawie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczą Straż Pożarną we Włodawie, Placówkę Straży Granicznej we Włodawie, Straż Miejską Włodawa oraz Gminną Ochotniczą Straż Pożarną.
Na wszystkich uczestników biegu czekał posiłek regeneracyjny z ciepłą herbatą oraz kawą.

Dyrekcja oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie składają serdeczne podziękowania:

Za objęcie Patronatem Honorowym naszego biegu:

Panu Marszałkowi Województwa Lubelskiego – Sławomirowi Sosnowskiemu

Wojewodzie Lubelskiemu – Przemysławowi Czarnek

Burmistrzowi Włodawy – Wiesławowi Muszyńskiemu

Za objęcie Patronatem medialnym biegu:

TVP 3

Radiu Bon Ton

Redakcji Tygodnika „Super tydzień”

Za wsparcie finansowe:

Marszałkowi Województwa Lubelskiego – Sławomirowi Sosnowskiemu

Burmistrzowi Włodawy – Wiesławowi Muszyńskiemu

Prezesowi MPGK Sp z.o.o. Włodawa – Hubertowi Ratkiewiczowi

Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Włodawa – Andrzejowi Kozakowi

Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Sobibór – Andrzejowi Milaniukowi

Staroście Powiatu Włodawskiego – Andrzejowi Romańczukowi

Wójtowi Gminy Włodawa – Tadeuszowi Sawickiemu

Prezesowi PSS Włodawa – Mariuszowi Łubkowskiemu

Dyrekcji Huty Szkła Dubeczno – Januszowi Zachariaszowi

Januszowi Sławińskiemu

Teresie i Henrykowi Siemiak

Dyrektorowi Łukaszowi Zdolskiemu oraz pracownikom Włodawskiego Domu Kultury we Włodawie za przeprowadzenie spikerki.

Panu Bogusławowi Smolikowi za przeprowadzenie spikerki.

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie za przygotowanie posiłku regeneracyjnego.

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tomaszowi Korzeniewskiemu oraz Radnym Rady Miejskiej za zaszczycenie nas swoją obecnością na naszej imprezie.

Pani Renacie Włostowskiej oraz Krzysztofowi Popko za piękne zdjęcia.

Panu Sławkowi oraz Jackowi z firmy Zmierzymyczas.pl za wsparcie i pełen profesjonalizm w przeprowadzeniu elektronicznego pomiaru czasu.

Serdecznie dziękujemy Komendantom oraz pracownikom służb mundurowych za pomoc w zabezpieczeniu trasy biegu:
Komendantowi Powiatowej Policji we Włodawie – mł. insp. Mariuszowi Siegiedzie
Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie mł. bryg. mgr inż. Pawłowi Matczukowi
Komendantowi Straży Granicznej we Włodawie – ppłk SG Januszowi Wólczyńskiemu
Komendantowi Straży Miejskiej – Sławomirowi Borkowskiemu
Ochotniczym Strażom Pożarnym z Włodawy, Orchówka i Sobiboru.

I przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w biegu, gratulujemy osiągnięć i serdecznie zapraszamy za rok.

Przewidywany termin biegu 8 lub 15 październik 2017 r. (rezerwujcie terminy 🙂 )

Źródło – MOSiR Włodawa

 

1 komentarz "Relacja z XVII Biegu Sobiborskiego"

  1. Pani Teresa ma Peruke?!

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content