Program wyrównywania różnic między regionami w 2019 roku

Informujemy, że Powiat Włodawski przyjął zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.

Do realizacji programu w Powiecie Włodawskim wyznaczone zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 30 listopada 2018 r. do 15 lutego 2019 roku (termin złożenia do oddziału w Lublinie 28 lutego 2019 r.). Wszystkie zainteresowane samorządy gminne z terenu powiatu, powiatowe jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

Skip to content