Powszechna Samoobrona Ludności – Materiały szkoleniowe

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Pragnę przekazać Państwu materiały dotyczące „Powszechnej samoobrony ludności i zasadniczych celów i zadań obrony cywilnej” oraz „Zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń”, które mam nadzieję, będą pomocne w teoretycznym przygotowaniu do sytuacji kryzysowych.

Jednym z ważniejszych zadań stojącym przed władzami Gminy Włodawa jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno w czasie sytuacji kryzysowych, jak i w czasie pokoju mogą wystąpić na znacznych obszarach poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności.


W czasie ewentualnej wojny zagrożenie wynikać może ze skutków użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia: jądrowej, chemicznej, biologicznej, a także broni klasycznej. W czasie pokoju zdarzają się czasem awarie w zakładach przemysłowych lub katastrofy transportowe, w wyniku których do atmosfery przedostają się substancje promieniotwórcze, trujące i inne, groźne dla życia i zdrowia ludności będącej w zasięgu ich oddziaływania. Podobną groźbę stwarzają klęski żywiołowe.


Wymienione zagrożenia są niewątpliwie ważne. Ale czy możemy się przed nimi obronić lub przynajmniej zminimalizować ich skutki? Trzeba zdecydowanie odpowiedzieć tak! Działający pod kierownictwem władz gminy system zarządzania kryzysowego, Ochotnicze Straże Pożarne, a także Formacje Obrony Cywilnej są w stanie zapewnić mieszkańcom taką ochronę, pod warunkiem właściwego przygotowania całego społeczeństwa do powszechnej samoobrony. Stąd pomysł rozpowszechnienia materiałów „Powszechna samoobrona ludności i zasadnicze cele i zadania obrony cywilnej” oraz „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń” wśród mieszkańców Gminy Włodawa
w celu przypomnienia ważnych dla potrzeb bezpieczeństwa wiadomości nabytych w szkole
i na różnych szkoleniach.


Znajdą w nich Państwo informacje, propozycje i porady jak należy postępować
w przypadku zaistnienia zagrożenia, co i kiedy powinniśmy zrobić , jak w ramach potrzeby
w trudnej sytuacji pomóc sobie, rodzinie lub sąsiadom, na czym polega obecnie obrona cywilna, jaki jest jej cel, na czym polegają świadczenia na rzecz obrony, czym zajmują się Formacje Obrony Cywilnej (bardzo zachęcam do wstąpienia w szeregi formacji) itd.
Żywię nadzieję, iż zawarte w nich wiadomości przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa życia mieszkańców naszej gminy. Tekst

Z poważaniem

Wójt Gminy Włodawa

/-/ Tadeusz Sawicki

 

Załącznik Rozmiar
POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI.pdf 1.94 MB
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.pdf 1.98 MB
Skip to content