XXII sesja Rady Powiatu we Włodawie – zaproszenie

Rada Powiatu we Włodawie informuje, że 7 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się  XXII sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XIX sesji, XX i XXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.
3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu pomiędzy sesjami.

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Hańsk na realizację zadania pn. ”Przebudowa dróg gminnych nr 104362L w miejscowości Hańsk Pierwszy i Hańsk Kolonia, nr 104370L i nr 104375L w miejscowości Ujazdów”;
6.2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
6.3.  zmiany Statutu Powiatu Włodawskiego;
6.4. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie;
6.5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019;
6.6. zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Zmiana wielkości czcionki