“Akcja Aktywizacja” Projekt realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy

OHP poszukuje osób w wieku 16-17 lat posiadających wykształcenie gimnazjalne nie uczestniczących w żadnej formie kształcenia. Poprzez przystąpienie do projektu”AKCJA AKTYWIZACJA” młodzi ludzie przez rok czasu będą uczyć się zawodu u wybranego pracodawcy zdobywając w ten sposób kwalifikacje. Za udział w kursie kwalifikacyjnym otrzymają stypendium szkoleniowe. Taki kurs może być zorganizowany na terenie gminy Hańsk tak aby młody człowiek nie musiał dojeżdżać.
Osoby spełniające kryteria proszone są o kontakt.

Młodzieżowe Centrum Kariery
22-200 Włodawa ul. 11 Listopada 4
Tel. 82 5724 516
mck.wlodawa@ohp.pl

Skip to content