Powiat włodawski. W sprawie szpitala rozkładają ręce

Podczas ostatniej sesji rady powiatu radni pochylili się nad projektem uchwały, którego sformułowanie podyktowane było wcześniejszą petycją mieszkańców powiatu w sprawie włodawskiego szpitala. W swoim dokumencie wnioskowali o przywrócenie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddziału dziecięcego i świadczenia usług z zakresu położnictwa na oddziale położniczo-ginekologicznym. Ostatecznie w uchwale stwierdzono, że tymczasem ich prośba nie może zostać spełniona.

Żale wylali w petycji

Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania placówki trafiła do władz powiatu 15 grudnia ubiegłego roku. Jej rozpatrzeniem, według właściwości, zajęła się komisja skarg, wniosków i petycji rady powiatu, która swoje stanowisko wypracowała podczas dwóch posiedzeń. Z pismem zapoznała się również dyrekcja szpitala.

W uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały stwierdzono, że „Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, czasowo, na okres sześciu miesięcy licząc od 06.10.2023 r. do 31.03.2024 r., zaprzestał wykonywania działalności leczniczej w zakresie pediatrii w Oddziale dziecięcym, a od 09.10.2023 r. do 31.03.2024 r. zaprzestał wykonywania działalności leczniczej w zakresie położnictwa i neonatologii w Oddziale położniczo-ginekologicznym. W zakresie ginekologii szpital nadal, stale udziela świadczeń. Faktem jest, że SP ZOZ we Włodawie przekształcił Szpitalny Oddział Ratunkowy w Izbę przyjęć szpitala, co jednak w żaden sposób nie zmieniło dostępności do świadczeń dla osób w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Szpital nadal zabezpiecza potrzeby lokalnej społeczności, w tym kobiet powiatu włodawskiego, które mogą uzyskać pomoc w tutejszej jednostce”.

Komisja, przeprowadziwszy w tej sprawie szereg konsultacji, stwierdziła, że sytuacja ta spowodowana jest wystąpieniem obiektywnych trudności – także tych wynikających z braku personelu medycznego. Warto też zauważyć, że na argument braku kadry, która mogłaby świadczyć pracę na wymienionych oddziałach, dyrekcja szpitala zwracała nam uwagę za każdym razem, kiedy prosiliśmy o komentarz w sprawie trudnej sytuacji lecznicy. 

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Super Tygodnia.

1 komentarz "Powiat włodawski. W sprawie szpitala rozkładają ręce"

  1. arcytrudne zadanie przed nową radą powiatu. zobaczymy

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content