Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ewidencja prowadzona jest w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej, a także wynikającym z przepisów ww. ustawy obowiązkiem kontroli w zakresie posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Włodawa. Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.

Ponadto informujemy, iż właściciele lub użytkownicy nieruchomości, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Miejską Włodawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy mieszkańców o przedkładanie zgłoszeń do gminnej ewidencji eksploatowanych urządzeń infrastruktury technicznej zbiorników bezodpływowych (szamb).

Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Włodawy i dokonuje kontroli.

Na terenie Miasta Włodawa działalność prowadzą:


Nazwa firmy i adresNIPData wygaśnięcia zezwoleniaRodzaj prowadzonej działalności
1Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o. o. ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
tel. 815821364
565-000-01-19Zwolniony zgodnie z ustawąopróżnianie zbiorników bezodpływowy oraz transport nieczystości ciekłych
2GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o. o. ul. Suchawska 9, 22-200 Włodawa tel. 82 57 25241565-152-62-202.08.2026 r.opróżnianie zbiorników bezodpływowy oraz transport nieczystości ciekłych
3WC SERWIS SP z o. o. Spółka komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
tel. 32 278 45 31
648-273-04-089.07.2028 r.opróżnianie zbiorników bezodpływowy oraz transport nieczystości ciekłych
4mToliet Sp. z o. o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa tel. 800-000-800536-193-84-86
4.03.2032 r.
opróżnianie zbiorników bezodpływowy oraz transport nieczystości ciekłych

Informację dotyczącą urządzeń infrastruktury technicznej (zbiorników bezodpływowych/szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków) należy przedłożyć w tutejszym Urzędzie Miejskim we Włodawie w Al. Józefa Piłsudskiego 41 pokój nr 15 w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia prosimy wnosić niezwłocznie w przypadku:
– urządzeń niezgłoszonych do tej pory do gminnej ewidencji,
– rozpoczęcia użytkowania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Sprawę prowadzi Pani Katarzyna Kuraszkiewicz  (tel. 82-57-21-444 wew. 39)

Do pobrania

Druk zgłoszenia do ewidencji gminnej zbiornik bezodpływowy i przydomowa oczyszcalnia Pobierz

UM Włodawa

3 komentarzy "Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków"

  1. Jeszcze troszkę, a w tym państwie trzeba będzie zgłaszać, jak ptaszek narobi w przydomowym ogródku. Parodia goni parodię i parodią przykrywa. Wstyd!

    • Do tej pory zatruwałeś swoim guano wody gruntowe, a teraz będziesz musiał za to zabulić i dlatego jesteś wkurwiony?

      • Ale dalej tak będzie bo więcej niż połowa szamb w tym mieście ma wybite przez właścicieli otwory. Nikt się nie zainteresuje tym, że są posesje gdzie latami nikt nie opróżnia szamba – to jest właśnie durnota bo masz obowiązek pod groźną kary zgłoszenia a miasto ma w tyłku kontrolę tego jak Ty to użytkujesz. Ważne, że wg papierów mamy czyste wody, zero smogu, sortujemy śmieci itd – a jak jest w rzeczywistości to każdy wie

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content