LXX sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję w dniu 28 lutego 2023 r., o godz. 12:00 – LXX sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmian w budżecie
4.2. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika
4.3. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zarządzanych przez Burmistrza Włodawy na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
4.4. przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa
4.5. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Włodawa
4.6. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku
4.7. przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
5. Sprawozdanie z ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży Miejskiej we Włodawie za 2022 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Joanna Szczepańska

3 komentarzy "LXX sesja Rady Miejskiej we Włodawie"

  1. Rozwiązać straż miejską tych nierobów.

  2. Popieram, nie robią nic do czego zostali powołani. Lata temu jak powstali było ich widać na patrolach, zwracali uwagę na czystość itp sprawy.

  3. włodawiak | 1 marca 2023 at 13:03 |

    Kto jest najgorszym Radnym tej kadencji, kto uprawia prywatę i dba tylko o swój interes oficjalnie mówiąc że nie kiwnie paluchem za darmo, no kto ?

  4. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content