„Biblioteka Sobibór”

7 marca 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie miała okazję gościć znanego historyka i muzealnika, dr. Marka Bema. Jako znawca problematyki Holocaustu i autor wielu publikacji na ten temat, dr Marek Bem zaprezentował nam swoje osobiste spojrzenie na przebieg akcji „Reinhardt” – niemieckiego planu mającego na celu wymordowanie w latach 1942–1943 ok. 2 mln Żydów, mieszkających w okupowanej przez Niemcy Polsce oraz deportowanych na ten teren Żydów z innych państw europejskich. Wykład 80 lat po akcji „Reinhardt” – fakty, wiedza, upamiętnienie ofiar znakomicie uzupełniła promocja książki autorstwa dr. Marka Bema Sobibór. Bunt, a także prezentacja unikalnych zdjęć niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, pochodzących z rodzinnego albumu zastępcy komendanta obozu w Sobiborze Johana Niemanna (odnalezionych w 2015 r.) oraz ze zbiorów Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej.

W drugiej części spotkania dr Marek Bem przedstawił plany powołania do życia Centrum Edukacji Historycznej „Stacja Sobibór”. Pomysł utworzenia Centrum wynika z głębokiego przekonania o wadze i roli, jaką może i powinno ono odgrywać w zachowaniu i przyszłym zagospodarowaniu Sobiborskiego Miejsca Pamięci. Usytuowane i działające na terenie odrestaurowanej i zaadaptowanej do nowych funkcji byłej stacji kolejowej Sobibór (nierozerwalnie związanej z historią działalności obozu), w sąsiedztwie Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze i historycznej, byłej obozowej rampy kolejowej, uczyni Sobiborskie Miejsce Pamięci terenem infrastrukturalnie kompletnym i wyjątkowym w tego typu przedsięwzięciach w skali Europy.

Projekt ma również na celu prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień związanych z tragicznym dziedzictwem II wojny światowej. Ma uświadomić dzisiejszemu pokoleniu, że te odległe w czasie zjawiska nadal mają wiele punktów stycznych ze światem współczesnym. Ten edukacyjny walor uzupełni, zawierające zestaw materiałów źródłowych szeroko omawiających historię obozu w Sobiborze, repozytorium „Biblioteka Sobibór”. Zasadniczym zrębem tego repozytorium są zasoby prywatnego archiwum dr Marka Bema, które będą udostępniane na zasadach powszechnie obowiązujących.

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, wpisując się w ten ważny projekt, stanie się takim lokalnym centrum informacji o Holocauście, ze szczególnym uwzględnieniem historii hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Repozytorium „Biblioteka Sobibór” dostępne będzie w Dziale Regionalnym naszej placówki. Kolejne spotkanie z dr. Markiem Bemem odbędzie się 31 marca 2022 r. (czwartek), o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy do wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 82 57 21 103.

1 komentarz "„Biblioteka Sobibór”"

  1. Szkoda tylko, że biblioteka tę prezentację zrobiła znowu po “cichu”.

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.