Włodawscy artyści wyróżnieni

Krasnostawski Dom Kultury zorganizował finał XXI Przeglądu Twórczości Ludowej. Wśród laureatów konkursu nie zabrakło włodawskich artystów.

Do przeglądu zgłoszono kilkaset prac twórców działających na terenie Lubelszczyzny. Nagrodzono autorów najlepszych prac w kategoriach: poezja, malarstwo, rzeźba, kowalstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, koronkarstwo, hafciarstwo, wycinankarstwo oraz plastyka obrzędowa i zdobnicza. W konkursie na sztukę ludową-tkactwo I nagrodę otrzymała Stanisława Kowalewska z Nowego Holeszowa (gm. Hanna). Z kolei w konkursie poetyckim II nagrodę otrzymała Barbara Górna z Włodawy, III nagrodę ex aequo otrzymały Jadwiga Lodwich i Teresa Ciodyk z Włodawy, zaś wyróżnienie – Czesława Teresa Demczuk z Włodawy. W dziedzinie rzeźby wyróżnienie otrzymał włodawian Jan Pawłowski.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Zmiana wielkości czcionki