Wyniki rywalizacji uczniów dowodem wysokiego poziomu kształcenia zawodowego w ZSCKR w Korolówce–Osadzie

Znaczące osiągnięcia w rywalizacji międzyszkolnej z zakresu wiedzy i umiejętności uczniów popularnego ”Colorado” po raz kolejny potwierdzają dobrą współpracę uczniów i nauczycieli tej placówki.

W szkole uczniowie spotykają się z wieloma praktycznymi problemami technicznymi w rzeczywistych warunkach używania pojazdów, maszyn i urządzeń. Poprzez eksploatację nowoczesnych agregatów rolniczych mają możliwość częstego łączenia teorii z praktyką . Nowa generacja urządzeń technicznych minimalizuje udział pracy własnej i zmusza do codziennego posługiwania się elektroniką, minimalizuje też uciążliwość pracy. Szkoła dba o bieżący kontakt z najnowszą techniką rolniczą, aktualizuje programy kształcenia zawodowego oparciu o najnowsze technologie, wzbogaca bazę do kształcenia praktycznego w najnowszy sprzęt. Możemy się pochwalić nowoczesnym komputerowym sprzętem diagnostycznym, który jest dostosowany do różnego rodzaju pojazdów większości modeli i marek z aktualizowanymi programami diagnostycznymi firmy BOSH, ciągnikami John Deere 5075E, Case Maxxum MX 135, Zetor Proxima, kombajnami Deutz Fahr, Anna, prasą rolującą UNIA, przyczepą 6-tonową METALFACH, kosiarką dyskową Samasz Samba, pługiem obracalnym Akpil, Koparko-Ładowarkę MIKRUS, Wóz Asenizacyjny MEPROZET – jednym tchem wymienia kierownik praktycznej nauki zawodu mgr inż. Krzysztof Horszczaruk.

Tegoroczny finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, przeprowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Kamil Samojluk zauważył, że Technikum w Korolówce-Osadzie dysponuje znacznie nowocześniejszym sprzętem i bogatszą bazą dydaktyczną niż renomowana w Polsce uczelnia rolnicza. Zmiana nazwy zawodu w w roku szkolnym 2016/2017 z technik mechanizacji rolnictwa na technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki skutkuje poszerzeniem oferty edukacyjnej. Uczniowie przygotowywani są do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, obsługiwania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji GPS stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Stwarza to możliwości pogłębiania i ugruntowania zdobytych wiadomości i umiejętności. wyposaża ucznia w szeroki wachlarz kompetencji technicznych. Daje gwarancję odnalezienia się w życiu zawodowym w sektorze produkcji i przetwarzania żywności oraz w szerokim sektorze usług okołorolniczych i w sektorze żywności.

W dniach 07 i 08 czerwca 2018 roku w pięknych i nowoczesnych obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbył się Etap Centralny XLII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W poszczególnych blokach tematycznych uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test z 60 pytaniami i wykonać trzy zadania praktyczne. Ogółem zarejestrowano 236 uczniów z ośmiu okręgów w 11 blokach tematycznych. W bloku tematycznym „mechanizacja rolnictwa” uczeń Kamil Samojluk – wcześniejszy zwycięzca etapu okręgowego, zajął trzecie miejsce w kraju zdobywając 114 punktów na 120 możliwych do uzyskania, tracąc do drugiej lokaty jedynie 1 punkt i 2 punkty do zwycięzcy. Rywalizacja była więc tutaj jak zwykle – niezwykle zacięta, a teoretyczne zadania testowe według uczestników były trudniejsze niż w poprzednich latach. Zwycięzcy za swoje trudy nagrodzeni zostali wysokimi nagrodami pieniężnymi i stypendiami, mają też otwarte drzwi do uczelni technicznych. Dla Kamila jest to już trzecie tego typu osiągnięcie, po raz trzeci jest zdobywcą indeksu wyższej uczelni, a jego sukcesy na zawsze wpiszą się do historii szkoły. Według organizatorów zwycięzcami byli wszyscy, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego bez względu na lokatę. OWiUR należy do najstarszych tego typu olimpiad w kraju. Organizatorzy zapewnili, że w kolejnych latach rywalizacja z zakresu porównania wiedzy i umiejętności rolniczych będzie kontynuowana.

Skip to content