Włodawska Rada Seniorów zaprasza na dyżury

Jednym punktów obrad piątej sesji Włodawskiej Rady Seniorów było ustalenie harmonogramu dyżurów radnych. Od 17 października obywać się one będą w każdy wtorek od 11 do 13 w sali nr 26 włodawskiego ratusza.

W trakcie dyżurów radni Włodawski Rady Seniorów będą przyjmować zgłoszenia od osób starszych i ich opiekunów. Ponadto interesanci będą mogli uzyskać szczegółowe informacje między innymi o ofercie jednostek miejskich i powiatowych przygotowanych dla seniorów.

W trakcie poniedziałkowej sesji Włodawska Rada Seniorów podjęła również uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu zmarłej w sierpniu radnej Ireny Rutkowskiej. Nowym członkiem WRS z ramienia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie została Pani Maria Danilczuk.

W obradach uczestniczyła również Pani Elżbieta Bartosik, która przedstawiła radnym ideę i program tegorocznej akcji „Szlachetna Paczka”.

Radni zapoznali się również z informacjami na temat poziomu opieki zdrowotnej. W uzupełnieniu Pani Kierownik Jolanta Kratiuk przedstawiła ofertę Dziennego Domu Opieki Medycznej działającego przy SPZOZ Włodawa.

Skip to content