Włodawska biblioteka najlepsza w województwie i druga w kraju

W poniedziałek, 28 listopada 2016 r., w Pałacu Rzeczypospolitej (siedziba Biblioteki Narodowej) w Warszawie, odbyła się Gala Rankingu Bibliotek 2016, podczas której nagrodzone zostały samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Wyróżnieni zostali ci, dla których dobrze działająca biblioteka jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów. Podczas uroczystości dyplom przyznający włodawskiej książnicy „II miejsce w rankingu oraz tytuł najlepszej biblioteki w woj. lubelskim w RANKINGU BIBLIOTEK” z rąk Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki i Pawła Jabłońskiego, zastępcy Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” odebrali Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jacek Żurawski oraz zastępca dyrektora ds. merytorycznych MBP Włodawa Małgorzata Zińczuk. Włodawskiej delegacji towarzyszył Tadeusz Sławecki, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

W rankingu, przygotowanym przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą, wzięły udział placówki z całego kraju. Zwyciężyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin (299,90 pkt.), która po raz trzeci zajęła 1. miejsce i niezmiennie jest najlepsza w woj. kujawsko-pomorskim. Na miejscu drugim znalazła Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (290,00 pkt.), awansując z VII miejsca, pozostając liderem w woj. lubelskim. Na miejscu trzecim znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna Polanica-Zdrój (286,97 pkt.), awansując z miejsca 4. i utrzymując tytuł najlepszej biblioteki w woj. dolnośląskim. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie bierze udział w Rankingu Bibliotek od drugiej edycji. W 2012 r. zdobyła 2 miejsce w województwie lubelskim oraz 19 w kraju. Od trzeciej edycji czterokrotnie zdobyła „Tytuł najlepszej biblioteki w województwie lubelskim w RANKINGU BIBLIOTEK” w latach 2013 (18 w klasyfikacji ogólnokrajowej), 2014 (24 w klasyfikacji ogólnokrajowej) i 2015 r. oraz w 2015 r. w klasyfikacji ogólnokrajowej „VII miejsce w RANKINGU BIBLIOTEK”. 2016 r. przyniósł włodawskiej książnicy „II miejsce w rankingu oraz tytuł najlepszej biblioteki w woj. lubelskim w RANKINGU BIBLIOTEK”.

Ocenie podlegały następujące wskaźniki: Powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku jako procent do całego zbioru czy nowe książki zakupione w 2015 roku, udział w dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2015 r. (jako procent budżetu samorządu ogółem), pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe, dostępne dla czytelników tytuły prasowe, oferowany przez biblioteki dostęp do nowych mediów – posiadanie strony internetowej, dostępność do Internetu dla czytelników (stanowiska komputerowe i sieć Wi-Fi), działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie, wolontariat, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i książki dla osób słabowidzących i niewidomych. Poza tym brane były pod uwagę dane z GUS o liczbie czytelników na 1000 mieszkańców oraz liczbę wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2015 roku. W całym rankingu biblioteka mogła uzyskać maksymalnie 340 pkt. (MBP Włodawa – 290,00 pkt.). Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji Rankingu Bibliotek można znaleźć na stronie Rzeczpospolitej i Instytutu Książki.

1 komentarz "Włodawska biblioteka najlepsza w województwie i druga w kraju"

  1. pomagierja | 8 grudnia 2016 at 19:21 |

    Szaczun dla WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW.

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content