Uroczyste wręczenie broni dla nowo wcielonych żołnierzy 19 NBOT

Czyli o otwarciu nowej karty historii na drogę życia oraz procesie stawania się żołnierzem.

Na przestrzeni wieków wizerunek żołnierza kreowany był w różny sposób, jego osobę można było poznać po mundurze, sposobie zachowania i wysokiej kulturze osobistej. Lecz nieodzownym elementem, który przypisany jest do wizerunku żołnierza jest jego podstawowe narzędzie pracy, jakim jest broń. Albowiem to właśnie ona sprawia że żołnierz może być nazwany żołnierzem i to ona pozwala pełnić jego podstawowe zadania jakimi są: obrona państwa, ochrona życia i zdrowia jego obywateli oraz swoich bliskich.

Dlatego właśnie, dnia 6 maja 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia broni dla nowych żołnierzy 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej (NBOT), którą poprowadził Dowódca 19 NBOT, płk. Robert Kasperczuk, zaś wraz z nowymi żołnierzami w uroczystości brał udział również, pododdział składający się z żołnierzy będących już u schyłku ich równolegle prowadzonego szkolenia podstawowego w systemie weekendowym. Był to ważny moment dla żołnierzy, którzy właśnie rozpoczynają swoją przygodę z wojskiem, a powierzona im broń zostanie już z nimi do końca szkolenia, ponieważ to właśnie biegła umiejętność posługiwania się bronią palną oraz obycie z nią, zostanie podstawą wyszkolenia każdego z nich, przy czym stanowić będzie bazę do dalszego kształcenia w “żołnierskim fachu”.

Uroczystość wręczenia broni dla żołnierzy 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej była nie tylko momentem uhonorowania ich decyzji o wstąpieniu do Wojska, a zarazem otwarcia nowej karty historii ich życia, ale także okazją do podkreślenia ich roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ta uroczystość jest ważnym etapem w procesie stawania się żołnierzem. Przyjęcie broni stanowi symboliczne przekazanie odpowiedzialności za obronę kraju. Każdy żołnierz musi być świadomy mocy i znaczenia broni, jaką otrzymał. Zadanie to wiąże się z powagą, dyscypliną, a także rozwinięciem umiejętności i wiedzy niezbędnych do podczas służby wojskowej.

Życzmy im powodzenia i dużo “żołnierskiego szczęścia” w codziennych zmaganiach!

A może Ty też chcesz stać się jednym z nas?

Jeśli tak, to skoro ukończyłeś 18 rok życia, masz Polskie obywatelstwo oraz nie byłeś karany, możesz złożyć wniosek do Wojskowego Centrum Rekrutacji odpowiadającemu twojemu miejscu zamieszkania lub przez portal e-PUAP. Możesz ewentualnie skontaktować się z naszymi rekruterami odpowiedzialnymi za twój powiat za pośrednictwem strony: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Uroczyste wręczenie broni dla nowo wcielonych żołnierzy
19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Dnia 6 maja 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia broni dla nowych żołnierzy 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej (NBOT). Tego dnia rozpoczęła się dla nich nowa karta historii, wypełniona wyzwaniami i obowiązkami służby wojskowej.

Ceremonia odbyła się w obecności dowódcy 19 NBOT, pułkownika Roberta Kasperczuka, oraz żołnierzy, którzy już przechodzili szkolenie podstawowe. Było to ważne wydarzenie dla nowych rekrutów, gdyż otrzymali oni swoją pierwszą broń, która będzie im towarzyszyć przez cały okres szkolenia. Umiejętność posługiwania się bronią palną jest podstawowym elementem wyszkolenia żołnierza i stanowi fundament ich przyszłej pracy.

Uroczystość wręczenia broni była symbolicznym aktem, który podkreślił ich decyzję o wstąpieniu do wojska oraz ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Broń, którą otrzymali, stanowi narzędzie służące do ochrony życia i zdrowia obywateli oraz bliskich, a także do obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Podczas uroczystości, dowódca pułkownik Robert Kasperczuk zwrócił się do nowych żołnierzy, wyrażając swoje uznanie za ich decyzję i determinację w podjęciu służby wojskowej. Przypomniał im również o ważności dyscypliny, wyszkolenia oraz wzorowego zachowania, które są nieodzownymi elementami żołnierskiego fachu.

Wręczenie broni było momentem, w którym żołnierze stawali się pełnoprawnymi obrońcami swojego kraju. To symboliczne wydarzenie było również okazją do życzeń powodzenia i “żołnierskiego szczęścia” w ich codziennych zmaganiach.

Dla tych, którzy również pragną wstąpić do szeregów wojska:

Istnieje możliwość złożenia wniosku do Wojskowego Centrum Rekrutacji (ewentualnie za pomocą e-PUAP) lub skontaktowania się z rekruterami odpowiedzialnymi za dany powiat za pośrednictwem strony: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.. Wymagane jest ukończenie 18. roku życia, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz brak wcześniejszego karania.

Skip to content