Sprzątanie świata w Okunince z udziałem Zakładu Karnego we Włodawie

Z inicjatywy funkcjonariuszy działu penitencjarnego 10 września 2022r. Zakład Karny we Włodawie włączył się w sprzątanie terenów przyległych do Jeziora Białego w ramach corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.

Obok żołnierzy, dzieci ze szkoły podstawowej, osób chętnych czy płetwonurków również grupa osadzonych z funkcjonariuszami działu penitencjarnego z Zakładu Karnego we Włodawie porządkowała po zakończonym sezonie teren nad Jeziorem Białym w Okunince. Pomimo tego, że społeczeństwo posiada wiedzę na temat korzyści płynących z czystego środowiska, to jednak uczestnicy akcji nie pozostali bez zajęcia. Odpadów było sporo – butelki, puszki, plastikowe worki, papier, przedmioty metalowe zarówno na lądzie, w wodzie jak i pod wodą.

Współorganizatorami tegorocznej akcji sprzątania terenów nad Jeziorem Białym były: Zakład Karny we Włodawie, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy we Włodawie 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego “Hubal”. Udział osadzonych w tego typu akcjach wpływa przede wszystkim na kształtowanie ich postaw społecznych czy świadomości ekologicznej. Skazani z włodawskiej jednostki poprzez zaangażowanie w sprawy lokalne są również pozytywnie odbierani wśród społeczności co zapobiega m.in. wykluczeniu społecznemu. To ważne czynniki w procesie resocjalizacji. 

opracował: por. Daniel Pręciuk
ZK Włodawa

Skip to content