Rewitalizacja Włodawy za unijne pieniądze

Miasto Włodawa już dostało środki z nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Jako jeden z pierwszych samorządów złożyło wniosek w konkursie na przygotowanie programów rewitalizacji jeszcze w grudniu 2015 roku. Rewitalizacja to złożony i kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych lub nawet całych miast. Dotyczy to spraw społecznych takich jak bieda, bezrobocie czy marginalizacja społeczna, gospodarczych oraz przestrzennych. Najważniejsza rola programów rewitalizacji to współpraca różnych podmiotów, samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych czy grup mieszkańców, tak by realizowane w przyszłości projekty wzajemnie się dopełniały i tworzyły spójną całość. Jak będzie realizowany program rewitalizacji we Włodawie?
– Przede wszystkim zdiagnozowane zostaną obszary kryzysowe i konieczne działania. Wszystko będzie odbywało się poprzez konsultacje z mieszkańcami na ogromną skalę dotychczas nie realizowaną we Włodawie. Tworzenie programu będzie trwało rok, 90% kosztów pokryje dofinansowanie unijne, a sam program powstanie niejako pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego. W efekcie w późniejszych konkursach za posiadanie tak stworzonego programu Włodawa będzie otrzymywała dodatkowe premiujące punkty, co jest kluczowe ze względu na skale potrzeb w naszym mieście. – wyjaśnia Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.


Obecnie miasto składa wnioski na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę, a w przygotowaniu są kolejne dla szkół na rozwój kompetencji kluczowych, na Czworobok i w październiku na tereny inwestycyjne. Pod koniec roku rusza również program Polska-Białoruś-Ukraina, gdzie miasto Włodawa dzięki umowom partnerskim z samorządami sąsiednich państw już ustala listę kluczowych inwestycji do wspólnej realizacji.

Źródło – UM Włodawa

1 Komentarz do "Rewitalizacja Włodawy za unijne pieniądze"

  1. Mam pytanie do Szanowne Pan Burmistrza Gdzie są obiecane miejsca pracy? Gdzie remont czworoboku?

  2. Do anonima. Czytaj ze zrozumieniem to będziesz wiedział co z remontem czworoboku 🙂

  3. Kolejny dokument bez znaczenia, a kasy na czworobok dalej nie ma.

  4. W Orchówku też idzie rewitalizacja “zabużka” za publiczne pieniądze na prywatną imprezę. Nawet na przyjazd biskupa takich porządków nikt nie robił gminnymi pracownikami.

  5. Organizator koncertów miedzy straganami na targowicy :> !!! Zatruwa mi spokój, o dość sporej ilość mieszkańców nie wspomnę? Żebyś po wodzie chodził i pić prosił :>

  6. Możecie sobie pluć do woli. Cieniasy !

  7. A może uda się wyremontować Czworobok za pieniądze z łupka, który ma być zwożony do Włodawy za przyzwoleniem wodzireja?

  8. Komuna nadal żywa. Była zgoda Gruszki na łupek. Teraz zgoda Muchy. Porażka!!!!!!!!!!!!!!1

  9. To nie porażka tylko biznes, ale czyj bo na pewno nie miasta i mieszkańców, którzy nie wiadomo co będą pić z kranów.

  10. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content