Projekt uchwały Rady Ministrów o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego

Rada Ministrów składa wniosek do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze konkretnych miejscowości w części województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego. Ma to związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, w związku z obecną sytuacją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Zaproponowany katalog ograniczeń jest dostosowany do stopnia i charakteru zagrożeń na ściśle określonym obszarze położonym bezpośrednio przy granicy z Republiką Białorusi. Stan wyjątkowy zostanie wprowadzony na okres 30 dni.

Wyjątkowy charakter oraz nadzwyczajna skala presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej mają swoje źródło w zamierzonych i zaplanowanych działaniach służb białoruskich, ukierunkowanych na destabilizację sytuacji na granicy z Polską oraz innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tj. Litwą i Łotwą. Przedmiotowe działania przybierają postać „wojny hybrydowej” prowadzonej przez białoruski reżim

Mając na względzie bezprecedensowy charakter działań, podejmowanych przez Białoruś na granicy państwowej, konieczne jest zapewnienie pełnej skuteczności działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także Wojsko Polskie. Wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwoli funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom Sił Zbrojnych na skuteczne realizowanie zadań w obszarze przygranicznym objętym sytuacją kryzysową. Zapewnienie bezpieczeństwa naszych obywateli jest kluczowym działaniem rządu.

Tylko w sierpniu tego roku (według danych Straży Granicznej na dzień 25 sierpnia 2021 r.) na polsko-białoruskiej granicy miało miejsce ponad 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Stan wyjątkowy w konkretnych miejscowościach województwa podlaskiego i lubelskiego zostanie wprowadzony decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej m.in.:

 • Spełnione są dwie z trzech możliwych przesłanek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, tj. zagrożenia bezpieczeństwa obywateli oraz zagrożenia porządku publicznego.
 • Stan wyjątkowy zostanie wprowadzony na okres 30 dni.
 • Na obszarze objętym stanem wyjątkowym:
  – zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
  – wprowadza sięobowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
  – wprowadza się ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Szczegółowy katalog zostanie przedstawiony w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykaz miejscowości położonych w poszczególnych gminach i powiatach województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego, składających się na obszar objęty wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego:

Miejscowości w województwie podlaskim

L.p.obręb ewidencyjnygminapowiat
1NIEMIRÓWMielniksiemiatycki
2MĘTNAMielniksiemiatycki
3TOKARYMielniksiemiatycki
4WILANOWOMielniksiemiatycki
5KLUKOWICZENurzec-Stacjasiemiatycki
6LITWINOWICZENurzec-Stacjasiemiatycki
7WYCZÓŁKINurzec-Stacjasiemiatycki
8BOBRÓWKACzeremchahajnowski
9ZUBACZECzeremchahajnowski
10PISZCZATKACzeremchahajnowski
11POŁOWCECzeremchahajnowski
12STAWISZCZECzeremchahajnowski
13CZEREMCHACzeremchahajnowski
14WÓLKA TERECHOWSKACzeremchahajnowski
15KUZAWACzeremchahajnowski
16OPAKA DUŻACzeremchahajnowski
17POHULANKACzeremchahajnowski
18POLICZNAKleszczelehajnowski
19BIAŁA STRAŻKleszczelehajnowski
20WOJNÓWKADubicze Cerkiewnehajnowski
21STARZYNADubicze Cerkiewnehajnowski
22GÓRNY GRÓDDubicze Cerkiewnehajnowski
23KLAKOWODubicze Cerkiewnehajnowski
24KRUGŁEDubicze Cerkiewnehajnowski
25WYGONDubicze Cerkiewnehajnowski
26WIERZCHOWSKIEHajnówkahajnowski
27PODOLANYBiałowieżahajnowski
28BIAŁOWIEŻABiałowieżahajnowski
29ZASTAWA KRZYŻEBiałowieżahajnowski
30GRUSZKINarewkahajnowski
31STARE MASIEWONarewkahajnowski
32MASIEWO NOWENarewkahajnowski
33BABIA GÓRANarewkahajnowski
34BRZEZINAMichałowobiałostocki
35CISÓWKAMichałowobiałostocki
36ZALESZANYMichałowobiałostocki
37NOWOSADYMichałowobiałostocki
38JAŁÓWKAMichałowobiałostocki
39KONDRATKIMichałowobiałostocki
40GONCZARYMichałowobiałostocki
41KITURYKIMichałowobiałostocki
42DUBLANYMichałowobiałostocki
43KOLONIA MOSTOWLANYMichałowobiałostocki
44MOSTOWLANYGródekbiałostocki
45ZIELONAGródekbiałostocki
46ZUBRYGródekbiałostocki
47ŚWISŁOCZANYGródekbiałostocki
48GOBIATYGródekbiałostocki
49NAREJKIGródekbiałostocki
50BOBROWNIKIGródekbiałostocki
51JARYŁÓWKAGródekbiałostocki
52CHOMONTOWCEGródekbiałostocki
53RUDAKIKrynkisokólski
54ŁOSINIANYKrynkisokólski
55KRUSZYNIANYKrynkisokólski
56OZIERANY WIELKIEKrynkisokólski
57BIAŁOGORCEKrynkisokólski
58OZIERANY MAŁEKrynkisokólski
59KUNDZICZE TREJGLEKrynkisokólski
60ŁAPICZEKrynkisokólski
61KRYNKIKrynkisokólski
62KRYNKI MIASTOKrynkisokólski
63JUROWLANYKrynkisokólski
64PIEROŻKISzudziałowosokólski
65GRZYBOWSZCZYZNASzudziałowosokólski
66HARKAWICZESzudziałowosokólski
67USNARZ GÓRNYSzudziałowosokólski
68BABIKISzudziałowosokólski
69MINKOWCESzudziałowosokólski
70ZUBRZYCA MAŁASzudziałowosokólski
71MISZKINIKISzudziałowosokólski
72ZUBRZYCA WIELKASzudziałowosokólski
73WOJNOWCESzudziałowosokólski
74NOMIKISokółkasokólski
75ZAŚPICZESokółkasokólski
76BILMINY I PALESTYNAKuźnicasokólski
77KLIMÓWKAKuźnicasokólski
78SZYMAKIKuźnicasokólski
79CZEPIELEKuźnicasokólski
80TOŁCZEKuźnicasokólski
81PARCZOWCEKuźnicasokólski
82NOWODZIELKuźnicasokólski
83CZUPRYNOWOKuźnicasokólski
84KUŹNICAKuźnicasokólski
85KOWALE KOL.Kuźnicasokólski
86CHREPTOWCEKuźnicasokólski
87WOJNOWCEKuźnicasokólski
88KOWALEKuźnicasokólski
89SACZKOWCEKuźnicasokólski
90KUŚCIŃCE-WOŁYŃCEKuźnicasokólski
91ZAJZDRAKuźnicasokólski
92POHORANYSidrasokólski
93KRZYSZTOFOROWOSidrasokólski
94CHWOROŚCIANYNowy Dwórsokólski
95NOWY DWÓRNowy Dwórsokólski
96ROGACZENowy Dwórsokólski
97JAGINTYNowy Dwórsokólski
98CHORUŻOWCENowy Dwórsokólski
99DOLINCZANYLipskaugustowski
100LIPSZCZANYLipskaugustowski
101RYGAŁÓWKALipskaugustowski
102RAKOWICZELipskaugustowski
103SIÓŁKOLipskaugustowski
104LICHOSIELCELipskaugustowski
105KOPCZANYLipskaugustowski
106BARTNIKILipskaugustowski
107STARE LEŚNE BOHATERYLipskaugustowski
108NOWE LEŚNE BOHATERYLipskaugustowski
109WOŁKUSZLipskaugustowski
110LUBINOWOLipskaugustowski
111GRUSZKIPłaskaaugustowski
112RUDAWKAPłaskaaugustowski
113RYGOLPłaskaaugustowski
114MUŁYGibysejneński
115DWORCZYSKOGibysejneński

Miejscowości w województwie lubelskim

L.p.obręb ewidencyjnygminapowiat
1SOBIBÓRWłodawawłodawski
2ORCHÓWEKWłodawawłodawski
3WŁODAWA IWłodawawłodawski
4WŁODAWA IIWłodawawłodawski
5SUSZNOWłodawawłodawski
6SZUMINKAWłodawawłodawski
7RÓŻANKAWłodawawłodawski
8STAWKIWłodawawłodawski
9PAWLUKIHannawłodawski
10DOŁHOBRODYHannawłodawski
11HANNAHannawłodawski
12KUZAWKAHannawłodawski
13JANÓWKAHannawłodawski
14KUZAWKA KOLONIASławatyczebialski
15SŁAWATYCZESławatyczebialski
16MOŚCICE DOLNESławatyczebialski
17LISZNASławatyczebialski
18NOWOSIÓŁKISławatyczebialski
19TEREBISKISławatyczebialski
20JABŁECZNASławatyczebialski
21PAROŚLA PNISKISławatyczebialski
22SZOSTAKIKodeńbialski
23ZABŁOCIEKodeńbialski
24ZABŁOCIE KOLONIAKodeńbialski
25ZALEWSZEKodeńbialski
26KODEŃ IIIKodeńbialski
27KODEŃ IIKodeńbialski
28KODEŃ IKodeńbialski
29ELŻBIECINKodeńbialski
30ZAHACIEKodeńbialski
31OKCZYNKodeńbialski
32KOSTOMŁOTYKodeńbialski
33MURAWIEC – ŻUKITerespolbialski
34KOŁPIN OGRODNIKITerespolbialski
35DOBRATYCZE KOLONIATerespolbialski
36LEBIEDZIEWTerespolbialski
37MICHALKÓWTerespolbialski
38POLATYCZETerespolbialski
39BŁOTKÓWTerespolbialski
40TERESPOLTerespolbialski
41ŁOBACZEW MAŁYTerespolbialski
42LECHUTY MAŁETerespolbialski
43SAMOWICZETerespolbialski
44KUKURYKITerespolbialski
45KUZAWKATerespolbialski
46NEPLETerespolbialski
47STARZYNKATerespolbialski
48MOKRANY STAREZalesiebialski
49MOKRANY NOWEZalesiebialski
50KRZYCZEWTerespolbialski
51BOHUKAŁYTerespolbialski
52ŁĘGITerespolbialski
53PRATULINRokitnobialski
54ZACZOPKIRokitnobialski
55DERŁORokitnobialski
56WOROBLINJanów Podlaskibialski
57OSTRÓWJanów Podlaskibialski
58JANOW PODLASKI WYGODAJanów Podlaskibialski
59WERCHLIŚJanów Podlaskibialski
60JANÓW PODLASKI WIEŚJanów Podlaskibialski
61STARY PAWŁÓWJanów Podlaskibialski
62STARE BUCZYCEJanów Podlaskibialski
63BUBEL GRANNAJanów Podlaskibialski
64BUBEL ŁUKOWISKAJanów Podlaskibialski
65STARY BUBELJanów Podlaskibialski
66KONSTANTYNÓW WIEŚKonstantynówbialski
67ANTOLINKonstantynówbialski
68GNOJNOKonstantynówbialski

Materiały

Wykaz miejscowości
Wykaz​_miejscowości​_-​_stan​_wyjątkowy.pdf 0.45MB

1 Komentarz do "Projekt uchwały Rady Ministrów o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego"

 1. a dożynki w hannie będą

 2. Miasto Trzech Kultur sie nie odbedzie, ciekawe co na to Mariusz…czy bedzie potepial czy tez popieral decyzje…

 3. xDDDDDDD hahaahahaah

 4. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content