Poznają historię swojego miasta

Grupa uczniów z ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie zakończyła semestr jesienny Szkoły Dialogu. Jest to jedna z 17 szkół z całej Polski, które przystąpiły do tego unikatowego programu, który ma na celu zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana.

Zadaniem każdej z grup projektowych było przygotowanie wycieczki pokazującej miejsca związane ze społecznością żydowską zamieszkującą niegdyś ich miejscowość. W zależności od możliwości i preferencji młodzież mogła przeprowadzić wycieczkę w przestrzeni rzeczywistej, zapraszając na nią wybraną przez siebie grupę lub stworzyć i opublikować wirtualną trasę, używając narzędzi cyfrowych. Poza tym obowiązkowym punktem, uczniowie i uczennice często decydowali się na liczne działania dodatkowe.

Włodawska grupa składała się z 23 uczniów pod kierunkiem nauczyciela historii Mariusza Czuja. W programie zajęć była m.in. wizyta w Muzeum – Zespole Synagogalnym we Włodawie i rozmowa z Agnieszką Ignatiuk na temat projektu i dziejów Żydów we Włodawie. Uczniowie rozmawiali także z mieszkańcami Włodawy, którym historia Żydów jest bliższa lub ją pamiętają. Korzystali z różnych książek opisujących historię Żydów Włodawskich. Internet to było również źródło ich informacji.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content