Powiat włodawski z milionami dla bezrobotnych

Prawe 3 mln zł otrzyma Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich. W uroczystości wręczenia umów z ramienia władz powiatu uczestniczył Wiesław Holaczuk – członek zarządu wraz z dyrektor PUP – Ewą Osowiec.

Fundusze unijne trafią do powiatowych urzędów pracy (PUP) z województwa lubelskiego na realizację projektów związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wręczone we wtorek w Lublinie umowy o dofinansowanie są zwieńczeniem naboru przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP. W odpowiedzi złożonych zostało 21 wniosków o wartości blisko 98 mln zł, z czego ponad 83 mln zł to dofinansowanie UE (85% wartości projektu), natomiast niemal 15 mln zł to wkład krajowy z Funduszu Pracy (15% wartości projektu). Wszystkie złożone projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Powiat włodawski ma niestety od lat najwyższy wskaźnik bezrobocia – mówi Mariusz Zańko, starosta włodawski – dlatego też te środki bardzo pomogą w naszej sytuacji. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych czy trwale wykluczonych jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego też jestem przekonany, że te środki europejskie skutecznie ograniczą skalę bezrobocia w naszym powiecie i wpłyną na poprawę życia wielu naszych mieszkańców.

Pozyskane pieniądze można będzie przeznaczyć na aktywizację osób poszukujących pracy, zainteresowanych stażem lub poradnictwem zawodowym. Formy wsparcia obejmą: staże, szkolenia, wyposażenie stanowisk pracy, dotacje na samozatrudnienie, pośrednictwo pracy, poradnictwo i staże zawodowe. Grupę docelową stanowią: bezrobotni; osoby młode, które nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się zawodowo; osoby odchodzące z rolnictwa, osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności.

Realizacja projektów potrwa do 30 czerwca 2025 r. Szacuje się, że dzięki projektom PUP realizowanym w edycji 2024/2025 zostanie objętych wsparciem blisko 6 tys. osób bezrobotnych, w tym niemal 1,2 tys. osób długotrwale bezrobotnych oraz ponad 2,3 tys. osób w wieku 18-29 lat. Planowane jest objęcie wsparciem w postaci dotacji na samozatrudnienie 741 osób, co powinno przełożyć się na nowe miejsca pracy w regionie.

1 Komentarz do "Powiat włodawski z milionami dla bezrobotnych"

  1. Jakie samozatrudnienie w dobie niszczenia przez popis przedsiębiorców ?

  2. Weźcie już nie pierdolcie o swoich sukcesach, bezrobocie było jest i będzie we Włodawie razem z kolesiostwem

  3. … nie obrażaj Wiesia, załatwił stację kolejową , ze 3 mosty i ze 3 bańki. Wiwat starostwo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. Największym „wsparciem” to zostaną objęci pracownicy Urzędu Pracy, będą znów udawaniali, że są potrzebni.
    Jak pisano w 2017 roku:
    „… Roczny koszt utrzymania Urzędów Pracy to 4 miliardy złotych. Z kolei poziom aktywizacji bezrobotnych jest zaledwie kilkuprocentowy…”

  5. Urzędnicy są potrzebni ponieważ to pod nich wychodzą ciągle nowe przepisy tak aby mieli zajęcie. Najpierw trzeba zmienić prawo.

  6. Internet Telewizja Włodawa

Dodaj komentarzSkip to content