Powiat włodawski. Rodziny zastępcze poszukiwane

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Bo w naszym regionie wciąż są dzieci, które czekają na bezpieczny dom i kochających opiekunów. Chętni są starannie weryfikowani, muszą też przejść szkolenie.

“Zostań rodziną zastępczą: dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych; (…) atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia; w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową; dla zapewnienia ochrony przysługujących dzieciom praw i wolności” – czytamy na stronie internetowej włodawskiego PCPR.

Rodzicielstwo zastępcze to, w przeciwieństwie do adopcji, czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzina znalazła się w kryzysowej sytuacji. Dziecko trafia do rodziny zastępczej, bo jego rodzice biologiczni nie mogą się nim opiekować. Może zostać w niej na długie lata, do pełnoletności, a nawet ukończenia 25 roku życia (pod warunkiem, że będzie się nadal uczyło).

Rodziny zastępcze w powiecie

Obecnie na terenie powiatu włodawskiego funkcjonuje 40 rodzin zastępczych, z czego 27 to rodziny spokrewnione z dzieckiem (dziadkowie, starsze rodzeństwo), 12 to rodziny niezawodowe (ciocie, dalsi krewni lub osoby niespokrewnione) i jedna rodzina zawodowa.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Super Tygodnia.

Skip to content