Opozycja jakby nie istniała…

Tak krótkiej sesji absolutoryjnej w powiecie nie pamiętają nawet najstarsi włodawscy samorządowcy. Trwała 90 minut. Interpelacji było pięć, na dodatek bardzo krótkich. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium niemal jednogłośnie, jakby opozycja nie istniała. To dobitnie świadczy o nowej jakości powiatu włodawskiego. Inni jednak zwrócili uwagę na absencję króla opozycji – radnego Wiesława Holaczuka, który przebywa w szpitalu po zawale.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych rozpoczął Mariusz Zańko. – Jakie są trzy najważniejsze powody, dla których szpital zdecydował się na przyjęcie ISO i jakie były łączne koszty uzyskania tych certyfikatów? – pytał.
Janusz A. Kloc dopytywał, czy w związku z reformą oświaty są plany otwarcia nowych kierunków nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych we Włodawie. Chciał też poznać opinię starosty o faktycznych rezultatach rozmów dotyczących otworzenia przejść granicznych w naszym powiecie.
Andrzej Rusiński pytał o zakrzaczenia przy skrzyżowaniach dróg powiatowych z gminnymi czy wojewódzkimi. Jest konieczność likwidacji tych zarośli, np. przy drodze z Żukowa do Krasówki.
Następnie radni podjęli 10 uchwał, m.in. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za 2016 rok; udzielenia dotacji cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, kościołowi pw. św. Rajmunda w Hańsku i na roboty budowlane na cmentarzu parafialnym we Włodawie; udzielenia pomocy finansowej gminie Wola Uhruska na organizację „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki 2017”; przekazania zadania pn. „Organizacja Dożynek Powiatowych” gminie Wyryki.
Absolutorium dla zarządu zostało przyjęte niemal jednogłośnie. Jedynie radny Mirosław Konieczny wstrzymał się od głosu. – Takiej zgodności i akceptacji polityki władz jeszcze w historii powiatu jeszcze nie było – podkreślali radni.
Radni przyjęli też jednogłośnie sprawozdania: Zarządu Powiatu we Włodawie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych i z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi. Zapoznali się też z informacjami: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Komendy Powiatowej Policji, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie.

Dalsza część wiadomości znajduje się na stronie Nowego Tygodnia.

1 Komentarz do "Opozycja jakby nie istniała…"

  1. Niech Maria Magdalena i wszyscy Święci maja Opozycje pod swoja opieką.

  2. maniek nie pij tyle bo już kuźwa gubisz na sesji….nawet nie wiesz kiedy są interpelacje i kiedy masz zacząć swoje wygłupy.

  3. Maniek to debil.

  4. Nie lubię już Pollski | 28 czerwca 2017 at 15:19 |

    W skrócie: zgodnie, jak jeden mąż rajcy włodawscy na prawo lewo oddawali miejski hajs klerowi. Czemuś Polaku głupi? Bom biedny. Czemuś Polaku biedny? Bom głupi…..Infrastruktura kościelna/cerkiewna najbardziej dofinansowaną strukturą w tym żałosnym łez padole. Nieważne, która opcja przy korycie.

  5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content