Miasto chce ratować zabytki

Zakończył się nabór do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Włodawski ratusz złożył maksymalną liczbę wniosków. Trzy z nich dotyczą zadań własnych, pozostałe pozwolą na udzielenie dotacji innym podmiotom. Do remontu przewidziany jest m.in. drewniany most na Włodawce, który od dawna jest zamknięty ze względów bezpieczeństwa.

– Do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyliśmy maksymalną liczbę wniosków. Dotyczą one zarówno obiektów miejskich, jak i tych należących do prywatnych osób oraz wspólnot wyznaniowych. Wszystkie spełniają określone w programie warunki. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że środki w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków są ograniczone, mimo to mamy nadzieję, że jak najwięcej z nich uzyska dofinansowanie – mówi burmistrz Wiesław Muszyński.

Trzy miejskie wnioski dotyczą odbudowy mostu na Włodawce oraz ulic Mostowej, Wąskiej, Rymarskiej, Wąwozowej oraz Nadstawnej.

Zadanie „Odbudowa dawnego mostu na rzece Włodawce w ciągu drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie” zakłada kompleksową odbudowę wyłączonego obecnie z użytkowania mostu. Po odbudowie obiekt będzie przeznaczony do poruszania się pieszych i rowerzystów z dopuszczeniem do ruchu pojazdów kołowych o ustalonej masie. Przewidywany koszt odbudowy to niemal 3,6 mln zł.

W ramach odbudowy ul. Mostowej planowane jest między innymi odtworzenie dawnej nawierzchni z kamienia narzutowego oraz budową infrastruktury towarzyszącej. Planowany koszt inwestycji to 2,55 mln zł. Ostatni miejski wniosek do programu dotyczy kompleksowej odbudowy ulic znajdujących się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Chodzi o ulice Wąską, Rymarską, Wąwozową oraz część ulicy Nadstawnej. Całkowity koszt tej inwestycji to ok 3,6 mln zł.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content