Biedny jak mieszkaniec Lubelszczyzny. Ranking zamożności samorządów

Ministerstwo Finansów opublikowało najnowszy ranking, z którego dowiadujemy się, jaki średni dochód na głowę osiągają mieszkańcy poszczególnych samorządów. Jakie miejsca przypadły w udziale mieszkańcom z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego?

Dobiegły końca lub właśnie kończą się obrady sesji absolutoryjnych w poszczególnych samorządach naszego regionu. Dla prezydentów, burmistrzów i wójtów to czas podsumowań i refleksji nad minionym rokiem pracy. W większości z nich włodarze chwalą się wykonanymi w 2021 roku inwestycjami oraz wyliczają, ile to środków udało im się zdobyć w ramach dofinansowań pozyskanych z różnego rodzaju programów.

Równolegle, jak co roku, ministerstwo finansów opublikowało zestawienie, informujące o tym, jak zamożni są mieszkańcy danych gmin. Można zatem zadać pytanie – co stanowi realny wskaźnik rozwoju danego samorządu – ilość wykonanych w nim inwestycji czy też realny dochód podatkowy przypadający na jednego mieszkańca. Jedno jest jednak pewne – nie sposób mówić o budżecie samorządu (a więc i o tym, jakie realnie środki może przeznaczyć na inwestycje) bez uwzględnienia puli środków, jaką może pozyskać z różnego rodzaju podatków. To te opłaty właśnie są w stanie pokazać, czy mamy do czynienia z rozwojem przedsiębiorstw na danym terenie, czy też ich słabnącą aktywnością, a tym samym brakiem dodatkowych miejsc pracy.

Podstawą do obliczenia aktualnych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2020 r., według stanu na 30 czerwca 2021 r. Wzięto pod uwagę dochody budżetowe z takich opłat jak np. eksploatacyjna oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT.

Okazuje się, że na terenie powiatów: krasnostawskiego, chełmskiego oraz włodawskiego najbardziej mogą być zadowoleni mieszkańcy Chełma. Tam dochody przypadające na jednego mieszkańca kształtują się na poziomie 1685,67 zł. Nieco niżej plasuje się Krasnystaw – 1 659,60 oraz Krasnystaw gmina – 1 611,52 zł. 

Najbiedniejszym samorządem spośród trzech powiatów jest gmina Hanna – tam przypada na mieszkańca średnio 741,62 zł. Nieco wyżej sklasyfikowano gminę Ruda-Huta – 760, 61 zł oraz Stary Brus – 810,86 zł, co stanowi ok. połowy przeciętnego dochodu mieszkańca miasta Chełm. 

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Super Tygodnia.

1 komentarz "Biedny jak mieszkaniec Lubelszczyzny. Ranking zamożności samorządów"

  1. gdzir ten rozwój w Hannie, co z turystyką , ale Grażyna ma 16 tys.

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content