Akcja PRĘDKOŚĆ na włodawskich drogach

Policjanci z włodawskiej drogówki prowadzili w piątek działania “Prędkość”. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wszelkie przypadki przekraczania dozwolonej prędkości. Ujawniliśmy blisko 60 naruszeń, w tym ponad 30 w rejonie przejść dla pieszych.

Niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zmniejszenie zagrożenia wypadkami spowodowanymi przez nadmierną prędkość kierujących jest jednym z naszych priorytetowych zadań.

Akcja “Prędkość”, to jedno z cyklicznie prowadzonych działań, których celem jest właśnie walka z piratami drogowymi. Po raz kolejny włodawska „drogówka” prowadziła działania na terenie miasta i powiatu włodawskiego zmierzające do wyeliminowania uczestników ruchu drogowego zagrażających bezpieczeństwu.

Akcja ta ma na celu ograniczenie zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz ujawnianie sprawców wykroczeń, którzy nagminnie łamią przepisy drogowe.

Kontrole prędkości prowadzone były z użyciem laserowych mierników prędkości. Łącznie ujawniliśmy blisko 60 przypadków łamania przepisów w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości, z czego aż ponad 30 zostało popełnionych w rejonie przejść dla pieszych. Dodatkowo jeden z kierujących w odległości około 40 kilometrów pomiędzy miejscowościami dwuktornie przekroczył dozwoloną prędkość. Przy pierwszej kontroli poruszał się z prędkością o 20 km/h za dużą, zaś w drugim przypadku już o 27 km/h przekroczył dozwoloną prędkość.

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze!

aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa

Skip to content