Ankieta dotycząca termomodernizacji obiektów sektora mieszkaniowego w Gminie Miejskiej Włodawa

Burmistrz Włodawy zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do termomodernizacji. Uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/17, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Niniejsza ankieta służy poznaniu Państwa opinii na temat uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/17., Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Do uzupełnienia niniejszej ankiety zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności mieszkańców Włodawy oraz stowarzyszenia działające na jej terenie. Ankieta jest anonimowa.

Urząd Miejski we Włodawie zastrzega, iż niniejsza ankieta stanowi formę konsultacji a jej wyniki stanowić będą pomoc w uzgodnieniu zakresu projektu. Ostateczna wersja projektu zostanie dostosowana do warunków technicznych, organizacyjnych i finansowych poszczególnych obiektów jak również zapisów kryteriów wyboru projektu Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Uwagi i opinie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej dostępnej do pobrania poniżej oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie. Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie, w godzinach pracy urzędu lub drogą elektroniczną na adres: sebastian@wlodawa.eu. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 9 październik 2017 r., a zakończenie na 23 października 2017 r. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w planowaniu inwestycji.

ANKIETA DO WYPEŁNIENIA 

ANKIETA ONLINE (do wypełnienia przez internet)

3 komentarzy "Ankieta dotycząca termomodernizacji obiektów sektora mieszkaniowego w Gminie Miejskiej Włodawa"

  1. Burmistrz wypoczęty. Az miło popatrzeć

  2. Że niby znów mamy dać się nabrać na jakieś Ekosciemy? Już solary wszyscy mają? W tym tempie życia zabraknie na te projekty…

  3. przedwyborcze gruszki na wierzbie mieszkańcom, a wodzirej dalej się bawi i wypoczywa.

  4. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki