ZAKŁAD KARNY WE WŁODAWIE – CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W dniu 30 czerwca w Warszawie zaplanowano Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, które zostaną zorganizowane na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zakład Karny we Włodawie w perspektywie zbliżających się uroczystości promuje swoją działalność opartą na szeroko pojętej resocjalizacji jaką jest przede wszystkim prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Jednostka penitencjarna we Włodawie przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz poprzez współpracę w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi wzbudza w osobach skazanych wolę współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw oraz pomaga osobom skazanym w powrocie do społeczeństwa.

Zakład Karny we Włodawie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych o pojemności 507 miejsc zakwaterowania. Przy zakładzie funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, które corocznie szkoli skazanych w zawodach murarz-tynkarz i betoniarz-zbrojarz. Ponadto w ramach CKU funkcjonuje dwuletnie liceum ogólnokształcące.

W Zakładzie Karnym we Włodawie zatrudnionych jest 128 funkcjonariuszy i 29 pracowników cywilnych. Prowadzona jest współpraca z blisko trzydziestoma instytucjami i urzędami miasta Włodawy i okolic. Rozwija się współpraca z kontrahentami, którzy zatrudniają osoby skazane poza terenem jednostki. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności we włodawskiej jednostce pracują na rzecz miasta, powiatu, okolicznych gmin, szkół, przedszkoli, instytucji kultury i oświaty itp. Współpraca w tym zakresie przynosi korzyści dla obu stron, zarówno w wymiarze resocjalizacyjno-wychowawczym, jak też ekonomicznym. Obecnie w zakładzie Karnym we Włodawie zatrudnionych jest 235 skazanych z czego blisko 100 pracuje poza terenem jednostki. Prowadzone są również działania związane z budową hali produkcyjnej na terenie zakładu karnego, w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. W wyniku tych działań powstanie hala o powierzchni ponad 8000 m2, na terenie której docelowo zatrudnienie znajdzie około 250 osób pozbawionych wolności.

We włodawskiej jednostce w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzony jest dla osób skazanych szereg programów resocjalizacyjnych dobranych odpowiednio do uczestników. Programy charakteryzują się szerokim zastosowaniem i często opierają się na współpracy z zewnętrznymi instytucjami. Ponadto regularnie organizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe oraz z zakresu kultury fizycznej
i sportu, także poza terenem jednostki głównie w celu wypełnienia czasu wolnego, promocji zdrowia oraz przede wszystkim w celu spowodowania społecznie pożądanych postaw i właściwego powrotu do społeczeństwa.

Skip to content