Wstąp w szeregi Policji i zostań jednym z Nas!

Służba w Policji to nie tylko powołanie, ale także szlachetna misja wymagająca oddania drugiemu człowiekowi. Policjant to zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją, dający możliwość sprawdzenia się w wielu trudnych sytuacjach. Wymaga niejednokrotnie poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji. Jeżeli zastanawiasz się jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać, proponujemy Ci wstąpienie w szeregi naszej formacji. Policja Lubelska prowadzi rekrutację do służby i zaprasza kandydatów.

Służba w Policji to codzienne wyzwania i zadania. To trudna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, a także możliwości rozwoju zawodowego. To także perspektywa stabilnego zatrudnienia, dająca możliwość rozwoju i awansu, a także pozwalająca łączyć własne pasje ze służbą.

Służbę w Policji można pełnić w różnych pionach i na wielu różnych stanowiskach. Współczesną polską Policję tworzą bowiem funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, kontrterrorystycznej, zwalczania cyberprzestępczości oraz wspomagającej działalność Policji.

Film Film wstąp w szeregi policji.mp4

Pobierz plik Film wstąp w szeregi policji.mp4 (format mp4 – rozmiar 23.01 MB)

Deskrypcja filmu wstąp w szeregi policji.

Poza policjantami których najczęściej na co dzień spotykamy, takich jak policjanci służby patrolowej, dzielnicowi, ruchu drogowego czy też kryminalni, są też inni, którzy stanowią nieodzowny element naszej formacji.

Miłośnicy zwierząt odnajdą się z pewnością jako przewodnicy psów służbowych, osoby trenujące sztuki walki jako instruktorzy taktyki i techniki interwencji, natomiast fascynaci chemii lub biologii będą mogli sprawdzić jako technicy kryminalistyki.

Można być także instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, negocjatorem policyjnym, stermotorzystą czy zostać policyjnym kontrterrorystą. Możliwości jest bardzo wiele.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w formacji mundurowej, pomagającej ludziom i stojącej na straży bezpieczeństwa Ojczyzny!!!

CO DAJE CI SŁUŻBA W POLICJI:

 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie lub średnie branżowe; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Garnizon Policji Lubelskiej liczy ponad 4900 policyjnych etatów. W minionym roku w szeregi Policji Lubelskiej  wstąpiło kolejnych 162 stróżów prawa.  W tym roku, w pierwszym naborze, policyjny mundur założyło kolejnych 57 nowych funkcjonariuszy. Następne przyjęcia planowane są w czerwcu, sierpniu we wrześniu i w grudniu.

Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem służby w Policji zgłoś się do Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, lub zadzwoń pod numer 47 811-46-55. (przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00)

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!

KGP

Skip to content