Wizyta studyjna młodzieży akademickiej PWSZ w Chełmie

17 maja 2018 r. odwiedzili Włodawę członkowie Koła Naukowego Studentów Stosunków Międzynarodowych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wraz z opiekunem grupy dr Magdaleną Kawą, wykładowczynią Katedry Stosunków Międzynarodowych.

DSC 0022W murach włodawskiej książnicy przywitał studentów, wprowadzając w temat wielowiekowej tradycji porozumienia pomiędzy kulturami i religiami funkcjonującymi we Włodawie, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jacek Żurawski.
Z-ca dyrektora ds merytorycznych MBP Włodawa Małgorzata Zińczuk przedstawiła naszym gościom wykład „Poziom wielokulturowości SMO (Słowo-Muzyka-Obraz) nad Bugiem we Włodawie. Spotkania i projekty transgraniczne w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej” ilustrowany prezentacją multimedialną opracowaną przez Edytę Pietrzak, kierownika Działu Regionalnego MBP Włodawa.

Kolejnym miejscem, które odwiedzili studenci, było Starostwo Powiatowe we Włodawie. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję spotkać się ze Starostą Włodawskim Andrzejem Romańczukiem, posłuchać zarówno o aktualnym stanie, jak i planowanych działaniach na terenie powiatu włodawskiego.
Ponadto na spotkaniu obecny był dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie Eugeniusz Omelczuk, któremu towarzyszyli, pochodzący z Ukrainy, uczniowie ww szkoły. Przedstawiciele placówki opowiedzieli o współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji (wśród gości znaczną liczbę stanowili studiujący w Polsce obywatele Ukrainy).

Następnym punktem programu było spotkanie z Burmistrzem Włodawy Wiesławem Muszyńskim. Studenci zapoznali się z bieżącymi i planowanymi działaniami gminy miejskiej na rzecz poszerzenia współpracy ponad granicami. Zaciekawieni goście zadawali wiele pytań dotyczących stosunków międzynarodowych na styku trzech państw.
Na zakończenie spotkania odwiedzili też ratuszową wieżę, z której mogli obejrzeć Włodawę i okolice.

Z gmachu Urzędu Miejskiego udali się na dalsze zwiedzanie miasta, mając w planach zarówno wizytę w Muzeum – Zespole Synagogalnym, jak również spacer uliczkami Włodawy.

Edyta Pietrzak

Skip to content