Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Jedna z najbardziej krętych i dzikich rzek w Polsce. Dwa wymagające odcinki granicy państwowej z Ukrainą i Białorusią. Drogowe, kolejowe oraz lotnicze przejścia graniczne. Codziennie nowe wyzwania i satysfakcja z dobrze pełnionej służby. Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej na 2024 rok. W tym roku, w NOSG planuje się przyjąć do służby co najmniej 150 funkcjonariuszy.

Dokumenty od kandydatów do służby w SG, przyjmowane są w siedzibie oddziału w Chełmie, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619 lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG.

Istnieje też możliwość umówienia terminu złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata oraz nr telefonu).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

– posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

– o nieposzlakowanej opinii,

– niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystająca w pełni z praw publicznych,

– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz postępowania kwalifikacyjnego znajdują się w zakładce:

https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Wznowiono-rekrutacje-do-sluzby-w-Nadbuzanskim-Oddziale-Strazy-Granicznej.html

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467, 57 km., obejmując strefą swego działania obszar woj. lubelskiego. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, którzy na co dzień zaangażowani są ochronę granicy z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizującymi zadania w głębi kraju.

Najważniejszymi zadaniami NOSG są:

-ochrona granicy państwowej;

– organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

– wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej;

–  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej;

– zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej.

Skip to content