Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty

Planowana reforma oświaty wzbudza wiele emocji wśród rodziców i nauczycieli a także budzi liczne kontrowersje w środowisku samorządowym. Zwłaszcza nauczyciele i pracownicy gimnazjów odczuwają uzasadniony lęk przed utratą pracy. Duża grupa rodziców uczniów szkół podstawowych popiera jednak pomysł likwidacji gimnazjów i cieszy się, że ich pociechy jeszcze przez kolejne dwa lata będą uczęszczały do znanych sobie podstawówek.

Na początku listopada odbyły się spotkania wojewodów i kuratorów oświaty z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczące wdrażania reformy. Teraz planowane są  spotkania kuratorów ze środowiskiem oświatowym w gminach. We Włodawie spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty Teresą Misiuk  odbędzie się 12 grudnia o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Obecnie proces legislacyjny w zakresie ustaw w sprawie reformy oświatowej został zakończony na poziomie rządowym a projekty trafiły do Sejmu.

Urząd Miejski we Włodawie

Skip to content