Siła (fry)wolnych wniosków

Choć w programie ostatniej (29 kwietnia), odbywającej się w formule online, sesji Rady Miejskiej we Włodawie znalazły się tylko dwie niekontrowersyjne uchwały i cztery sprawozdania, to za sprawą zgłaszanych przez radnych „wolnych wniosków” nie sposób uznać ją za mało interesującą. Można się było nawet dowiedzieć, że… jerzyki kopulują w locie.

Pierwsza z przedstawionych radnym pod głosowanie uchwał dotyczyła zmian w budżecie i przeznaczeniu dodatkowych 120 tys. zł na modernizację Warsztatów Terapii Zajęciowej, a druga przystąpienia Gminy Miejskiej Włodawa do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego dzięki środkom z Funduszu Solidarnościowego. Zanim zostały jednogłośnie przyjęte, głos zabrał radny Krzysztof Flis, który zapytał, skąd wzięły się dodatkowe pieniądze na modernizację WTZ. Skarbnik wyjaśniła, że to pieniądze „zaoszczędzone” w wyniku braku urzędników chętnych do przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych, dzięki czemu pracodawca, w tym przypadku burmistrz Włodawy, ma mniejsze koszty.

Z kolei radny Jerzy Łagodziński zauważył, że przy modernizacji WTZ „zapomniano” o takim „detalu” jak zabezpieczanie przeciwpożarowe i że teraz trzeba do tego dokładać znaczne kwoty. Odpowiadając mu burmistrz Wiesław Muszyński tłumaczył, że to było nie do przewidzenia i nie ma żadnego błędu, ale radny pozostał przy swoim krytycznym zdaniu. Przy uchwale dotyczącej „Asystenta…” dyrektor MOPS wyjaśniła, że miasto otrzymało na realizację programu ponad 200 tys. z i zostanie on uruchomiony na początku czerwca, a w ub.r. skorzystało z niego 29 osób.

Przyjęto następnie trzy sprawozdania: z działalności MOPS we Włodawie za rok 2020, z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii w roku 2020. Zapoznano się też z informacją z realizacji zadań ujętych w „Programie Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2020-2021” za rok 2020, a przy okazji dyrektor MOPS zaapelowała o zgłaszanie się chętnych na rodziny wspierające.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.