Scalenia w powiecie włodawskim

Prace scaleniowe w powiecie włodawskim w ramach PROW 2007-2013 zostały co prawda zakończone w zeszłym roku, jednak nie zakończyło to problemów władz powiatu z wykonaną na tych obiektach infrastrukturą drogową.

– Zeszły rok był dla nas wyjątkowo trudny. Kończyliśmy zagospodarowanie poscaleniowe na 5 obiektach, ale w tym samym czasie do starostwa spływało wiele skarg na poczynione w ramach scaleń inwestycje, wykonanych jeszcze za poprzednich władz. Postanowiliśmy dokonać przeglądu gwarancyjnego na wszystkich obiektach. W większości usterki usuwane były na bieżąco. Najtrudniejsza była sytuacja na obiekcie Lubowierz i Dominiczyn oraz w Holeszowie. W pierwszym przypadku do wymiany była górna warstwa drogi wybudowanej z kamienia, łączącej Lubowierz z drogą krajową 82. Natomiast w Holeszowie nad niektórymi przepustami zapadał się nasyp w koronie drogi – mówi wicestarosta Adam Panasiuk.

W przypadku drogi w Lubowierzu mieszkańcy wystosowali skargę do wojewody, dlatego też na przegląd gwarancyjny, jaki nastąpił 31 grudnia 2015 r., przyjechali przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, które odpowiadało za wykonanie kwestionowanej drogi zobowiązało się do naprawy w terminie do końca czerwca. Również w Holeszowie termin na usunięcie wad został ustalony na koniec czerwca. Jeżeli w przypadku Holeszowa naprawy dróg wykonano w terminie, to w przypadku Lubowierza wykonawca wystąpił o dodatkowy miesiąc.

– Zgodziliśmy się ze względu na duży zakres prac i warunki pogodowe. A wykonawca dotrzymał słowa. Na odcinku prawie 3 km została ułożona i zwałowana nowa warstwa kamienia. Mamy nadzieję, że jej trwałość będzie znacznie dłuższa od poprzedniej. Bardzo nam zależy, by na koniec scalenia pozostawić pozytywny wizerunek starostwa jako inwestora. Często problem na jednym odcinku rzutuje na opinię całości, a tego chcielibyśmy uniknąć – dodaje A. Panasiuk, który objął przewodniczenie komisji gwarancyjnej. Oprócz wicestarosty na odbiorze obecny był członek zarządu powiatu – Marian Kupisz, przedstawiciel wykonawcy oraz licznie mieszkańcy sołectwa Lubowierz i Dominiczyn.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Skip to content