Rewitalizacja Włodawy za unijne pieniądze

Miasto Włodawa już dostało środki z nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Jako jeden z pierwszych samorządów złożyło wniosek w konkursie na przygotowanie programów rewitalizacji jeszcze w grudniu 2015 r.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych lub nawet całych miast. Dotyczy to spraw społecznych, takich jak bieda, bezrobocie czy marginalizacja społeczna, gospodarczych oraz przestrzennych. Najważniejszą rolą programów rewitalizacji to współpraca różnych podmiotów, samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych czy grup mieszkańców, aby projekty wzajemnie się dopełniały.

Dalszą część wiadomości znaleźć można na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content