Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Mapy zagrożeń powinny służyć wymianie informacji między mieszkańcami danej społeczności z Policji. O tym jak działa KMZB i jakie są jej główne cele mówili na briefingu prasowym Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwoli na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest już dostępna także dla mieszkańców naszego województwa.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Link do mapy znajduje się poniżej:

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Więcej informacji znaleźć można pod adresami:

http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/60429,KWP-Reaguj-na-zagrozenia-i-podziel-sie-swoimi-spostrzezeniami.html

http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/komendy-policji/kpp-we-wlodawie/aktualnosci/60447,KWP-Krajowa-Mapa-Zagorozen-Bezpieczenstwa-dostepna-juz-dla-mieszkancow-naszego-w.html

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Skip to content