Policjanci przypominają o właściwym nadzorze nad zwierzętami gospodarskimi

Prowadząc gospodarstwo rolne należy zwracać szczególną uwagę na właściwy nadzór nad zwierzętami gospodarskimi. Zdarza się, że policjanci interweniują, bo takie zwierzęta stają się nieproszonymi uczestnikami ruchu drogowego lub uciekając z zagrody powodują inne zagrożenie. Przykładem takiej sytuacji jest wczorajsza interwencja włodawskich mundurowych dotycząca ucieczki z zagrody ok. 20 sztuk bydła.

Zdarza się, że zwierzęta gospodarskie staja się nieproszonymi uczestnikami ruchu drogowego. Trzeba pamiętać, że odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie zwierząt przed ucieczka ponosi właściciel. Dlatego powinien on szczególnie zadbać, aby właściwie zabezpieczyć miejsce hodowli.

Wczoraj wieczorem włodawscy policjanci interweniowali, po tym jak otrzymali zgłoszenie o stadzie ok. 20 sztuk bydła, które przeszło ogrodzenie i uciekło do lasu. W tym przypadku niebezpieczeństwo szybko zostało zażegnane. Po informacji otrzymanej od Policji stado zostało szybko zagonione z powrotem do zagrody, a interwencja zakończyła się na rozmowie przeprowadzonej przez policjantów dotyczącej właściwego zabezpieczenia zwierząt gospodarskich.

Przypominamy, że prowadząc gospodarstwo rolne należy szczególna uwagę poświęcić właściwemu nadzorowi nad zwierzętami gospodarskimi, tak że by nie stały się one nieproszonymi uczestnikami ruchu drogowego lub spowodowały inne zagrożenie. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających właściwą ochronę przed zagrożeniem dla ludzi i ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie.

E.T.
KPP Włodawa

Skip to content