PODPISANIE UMOWY na BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ

Zakład Karny we Włodawie sukcesywnie realizuje plan budowy hali produkcyjnej na terenie jednostki.

     W dniu 10 października 2016 r., po kilku miesiącach negocjacji, Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie ppłk Ryszard Deczkowski, w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, uroczyście podpisał umowę przedwstępną z przedsiębiorcą zewnętrznym, który w przyszłości rozpocznie produkcję na terenie jednostki wyrobów meblarskich i będzie zatrudniał ok. 250 osadzonych. W ramach podpisanej umowy Strony deklarują wolę współtworzenia miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym we Włodawie tak, aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przyniosła efektywne ekonomiczne wyniki poprzez produkcję dóbr lub świadczenie usług.

źródło: http://www.sw.gov.pl

Skip to content