Ogłoszenie w sprawie odpadów

Urząd Gminy Włodawa informuje wszystkich właścicieli nieruchomości letniskowych oraz innych użytkowników terenów rekreacyjnych, że w chwili obecnej trwają prace porządkowe Okuninki, mające na celu przygotowanie miejscowości przed nadchodzącym weekendem majowym.

W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie i jednocześnie zakazujemy podrzucania śmieci w miejsca do tego nieprzeznaczone. Należy również pamiętać, iż kosze uliczne nie służą do składowania worków z opadami, czy odpadów budowlanych.

Przypominamy, iż odbiory odpadów segregowanych następują sprzed każdej posesji. Najbliższy termin wynikający z harmonogramu wyznaczony jest na dzień 4 maja 2023r.

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o naszej kulturze. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko od Gminy Włodawa, ale również od wszystkich użytkowników.

Urząd Gminy Włodawa

Skip to content