O pracy dla cudzoziemców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako oferta dla Pracodawców oraz legalność zatrudnienia na lokalnym rynku pracy z wybranymi zagadnieniami prawa pracy – taki tytuł nosiła organizowana przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie konferencja, która miała miejsce w sali konferencyjne Starostwa Powiatowego we Włodawie. W konferencji uczestniczyło kilkunastu włodawskich pracodawców, którzy są bardzo otwarci na cudzoziemców.

W programie konferencji jako pierwszy znalazł się temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako oferty PUP we Włodawie. Jednak gros czasu konferencji poświęcona była zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Jako pierwsi o warunkach wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP mówili pogranicznicy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej we Włodawie. Z kolei przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie omówił kwestię legalności zatrudnienia, zaś o obowiązkach pracodawcy w zakresie zgłaszania i rozliczania składek mówili pracownicy Biura Terenowego  ZUS we Włodawie. Z kolei na podatkach i zaliczkach od od wynagrodzeń cudzoziemców skupili się przedstawiciele  Urzędu Skarbowego. Ten temat niejako dokończyli, podając  informacje prawne w aspekcie zatrudniania pracowników, przedstawiciele  Placówki Terenowej KRUS we Włodawie.

O tym, że dziesiątki, a nawet setki tysięcy pracowników z zagranicy, przede wszystkim z Ukrainy, pracuje u nas – nie trzeba nikogo przekonywać – mówił starosta A. Romańczuk, otwierając konferencję. – Cudzoziemscy pracują również we Włodawie i w naszym powiecie, i często są bardzo chwaleni przez pracodawców. Chodzi jednak o to, by pracowali w godnych warunkach, legalnie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Cudzoziemcy często wypełniają lukę, która powstała po wyjeździe setek tysięcy młodych Polaków do W. Brytanii, Niemiec czy Holandii.

Patronat nad konferencją objął starosta Andrzej Romańczuk.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Skip to content