MOSiR zakończył ministerialny projekt „Umiem pływać”

898 uczniów klas I -III ukończyło kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”.

Podczas 20-godzinnych zajęć na krytej pływalni MOSiR Włodawa, pod kierunkiem 19 osobowej grupy instruktorów uczniowie poznawali tajniki nauki pływania.

Podstawowym celem projektu było oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, nauka podstawowych elementów poruszania się w wodzie, a także uświadomienie dzieciom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania.

Projekt finansowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 144 000,00 zł. Wkład własny do projektu włożyły gminy w kwocie 51 480,00 zł w formie transportu dzieci na pływalnię.

Udział w projekcie wzięły dzieci z następujących gmin: Wierzbica, Wola Uhruska, Ruda Huta, Urszulin, Wisznice, Hanna, Hańsk, Sawin, Wyryki, Kaplonosy, Stary Brus, Podedwórze, Gmina Włodawa,.

Serdecznie dziękujemy za bardzo duże zaangażowanie wójtów, nauczycieli, opiekunów grup oraz instruktorom.

Źródło – mosir.wlodawa.eu

Skip to content