MNIEJ CZARNEGO WIĘCEJ KOLOROWEGO – Kampania edukacyjno-informacyjna w trakcie realizacji

Z początkiem lutego rozpoczęliśmy Kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem „Mniej czarnego więcej kolorowego”. Tym razem skupiamy się na spotkaniach z mieszkańcami oraz zajęciach warsztatowych. Takie bezpośrednie spotkania są kluczowe dla prawidłowej segregacji odpadów. Podnoszą wiedzę i zwiększają świadomość na temat właściwego gospodarowania odpadami. Ponadto wzmacniają one poczucie wspólnoty, co zwiększa zaangażowanie w dbanie o środowisko, a tym samym inspirują do większej odpowiedzialności za prawidłową segregację odpadów. Dzięki przychylności członków Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych położonych na terenie działań MZC w miesiącach luty, marzec i kwiecień przedstawiciele Związku uczestniczyli w 27 walnych zebraniach, w których łącznie wzięło udział ponad 450 osób. Na spotkaniach przypomniane zostały podstawowe zasady segregacji odpadów oraz wymogi wynikające z ustawy dot. konieczności osiągania określonych wartości poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Na każdym takim spotkaniu mieszkańcy mogą zadawać pytania związane z segregacją odpadów i poruszyć kwestie dotyczące bezpośrednio konkretnej nieruchomości.

Wiele pytań dotyczących gospodarki odpadami padło również na II posiedzeniu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, które odbyło się nie jak zawsze w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ale miało miejsce w pięknej przygranicznej miejscowości Sławatycze. W trakcie obrad Przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Menedżerskich z Lublina, którzy bezpośrednio realizują działania edukacyjno-informacyjne prowadzonej kampanii, zapoznali radnych VI kadencji z nowymi wyzwaniami i rygorami w zakresie segregacji odpadów w kontekście dynamicznie wzrastających „wymogów recyklingowych”. Wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obecnie wynosi 45% za rok 2024, zaś za rok 2025 poziom ten wzrośnie aż do 55%. Przypomnieli, że kluczem do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu jest poprawa segregacji u źródła, czyli zmniejszenia ilości odpadów w czarnym pojemniku na rzecz frakcji kolorowych, która to wprost przekłada się na wymagane przez Parlament Europejski wskaźniki.

Istotnym tematem ostatniego posiedzenia było również podjęcie uchwał tzw. absolutoryjnych, czyli w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2023 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za ubiegły rok. Członkowie Zgromadzenia obie uchwały podjęli jednogłośnie. Po zakończeniu obrad, dzięki gościnności władz gminy Sławatycze, wszyscy uczestnicy posiedzenia zostali zaproszeni do zwiedzenia „perełki turystycznej” gminy jakim jest klasztor w Jabłecznej.

MZC

Komentuj jako pierwszy na "MNIEJ CZARNEGO WIĘCEJ KOLOROWEGO – Kampania edukacyjno-informacyjna w trakcie realizacji"

Dodaj komentarzSkip to content